Svetelné znečistenie Zeme

22. 01. 2014

(20. 01. 2014; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 17/17; FRANTOVÁ Simona, KRIŠŠÁK Ivan)

Jozef DÚBRAVSKÝ, moderátor: „Nočná prechádzka vysvieteným mestom môže byť príjemným vyplnením voľných chvíľ. Zamysleli ste sa však niekedy nad tým, aký má dopad verejné osvetlenie na našu planétu? Problémy takzvaného svetelného znečistenia oblohy odhaľuje celosvetová kampaň Globe at Night, do ktorej sa po štvrtýkrát zapojilo aj Slovensko."

Simona FRANTOVÁ, redaktorka: „Projekt vznikol za účelom monitorovania svetelného znečistenia oblohy na celom svete."

Jaroslav MERC, koordinátor projektu: „Hlavným cieľom je okrem získania vedeckých dát o úrovni svetelného znečistenia v miestach pozorovania jednotlivých účastníkov zvýšenie povedomia o tomto probléme, pretože je to jeden z najľahšie odstrániteľných problémov, čo sa týka znečistenia vôbec."

S. FRANTOVÁ: „Svetelné znečistenie spôsobuje osvetlenie verejných priestorov, budov, reklamných pútačov, ale aj pamiatok."

J. MERC: „Niektoré mestá ako Rím a Londýn po polnoci zhasínajú osvetlenie pamiatok, pretože po polnoci chodí po týchto mestách málo turistov, alebo sa robí to, že sa osvetlia nejaké významné detaily týchto pamiatok."

S. FRANTOVÁ: „Ak by sme sa inšpirovali, vyriešili by sme aj problém premnožovania hmyzu, ktorého umelé svetlo priťahuje."

Zbyšek ŠUSTEK, Ústav zoológie SAV: „Čo vedie vlastne k ochudobňovaniu krajiny. Vedie to k tomu, že tento hmyz sa dostáva do pascí, kde de facto vymiera alebo sa dostáva úplne zbytočne do bytov alebo do rôznych prevádzok."

S. FRANTOVÁ: „Zvyšujúci sa jas oblohy spôsobuje aj postupný úbytok hviezd."

Miroslav KRAJČOVIČ, astrológ: „Tak napríklad, Sírius tá  najjasnejšia hviezda na nebeskej oblohe a ona je prvá, ktorú je vidieť, a to nemusí byť ani nejaká obrovská veľká tma a bohužiaľ, aj to je v mestách problém."

S. FRANTOVÁ: „Monitorovať svetelné znečistenie oblohy môžete aj vy. Stačí, ak budete pozorovať súhvezdia napríklad z mesta, a potom ho porovnáte s hviezdnou mapou."

 Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)

(MI)

Kľúčové slová:
vedy o Zemi a enviromentálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač