Technológie na školách

09. 01. 2014

(28. 12. 2013; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; 19.00; por. 19/27; KULOVÁ Katarína)

Moderátorka: "Takmer 46 miliónov – toľko dostane Slovensko od Bruselu na digitálne školské pomôcky. Ide hlavne o tablety, ktoré by mali nahradiť ťažké knihy. Mnohí učitelia však moderné technológie nezvládajú a nevedia ani to, na aké predmety by ich mali využiť."

K. KULOVÁ, redaktorka: "Tablety používa na Slovensku už niekoľko škôl. Buď im na ne prispelo ministerstvo, alebo ich dostali od firiem. Ten najväčší tabletový boom ešte len príde. Rezort ich chce za peniaze z eurofondov nakúpiť vyše 20 tisíc."

P. SADLOŇ, riaditeľ Gymnázia L. Sáru: "Tie tablety nás dobehli ako jedna z moderných pomôcok. To znamená, že nemôžeme to odmietať."

Muž: "Je ukončené verejné obstarávanie, bola podpísaná zmluva s dodávateľom."

K. KULOVÁ: "Základná škola svätého Vincenta De Paul v Bratislave používa tablety už dva roky. Bola teda jedna z prvých škôl, do ktorých sa minipočítače dostali. Robia s nimi už druháčikovia."

A. JANOČKOVÁ, Spojená škola sv. Vincenta De Paul: "Vlastne nemusíme mať počítačovú učebňu, kde je to obmedzené kapacitne, ale prichádzajú počítače za žiakmi do tried. Veľmi obľúbené sú napríklad pri výučbe cudzích jazykov."

K. KULOVÁ: "Na internete vznikajú rôzne aplikácie, ktoré žiakom pomôžu látku lepšie pochopiť a učiteľom zas vysvetliť. Je tu ale problém. Starší pedagógovia majú v nových technológiách často zmätok a školy to cítia."

P. SADLOŇ: "Určite ja by som v každom prípade najprv preškolil tých učiteľov."

K. KULOVÁ: "Aby bolo jasnejšie na aké predmety je tablety vhodné využívať, pripravuje tím učiteľov preto výskum."

Muž: "Chceme porovnať aké sú motivácie žiakov k výučbe pred používaním dotykových technológií a potom."

K. KULOVÁ: "Tablety za 46 miliónov by na školy mali doraziť už budúci školský rok. No kým u nás je práca s nimi ešte len v plienkach, vo Virgínii sa pomocou nich učia skypovať len 3-ročné deti."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)

(MB) 

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy, Humanitné vedy

Tlač