Typografia a dizajn písma

16. 01. 2014

(11. 1. 2014; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 20/20; FRANTOVÁ Simona)

Jozef DÚBRAVSKÝ, moderátor: „Písmo je v dnešnej dobe nenahraditeľným nástrojom výmeny informácií. To, akým vývojom si od roku 863 prešlo, datuje výstava Typografia a dizajn písma na Slovensku."

Simona FRANTOVÁ, redaktorka: „Výstava je príspevkom k oslavám 1 150. výročia príchodu Cyrila a Metoda, ktorí okrem písma priniesli na Veľkú Moravu aj kresťanstvo."

Ľubomír LONGAUER, kurátor výstavy: „Na tejto výstave môžete vidieť využitie starej hlaholiky. Ďalej tu môžete vidieť prvé pokusy Martina BENKU o slovenské písmo, ktoré boli inšpirované písmami tejto proveniencie, dedičnými písmami hlaholiky a od BENKU až po súčasnosť, po 90. roky, môžete vidieť vývoj slovenskej typografie."

S. FRANTOVÁ: „K vývoju typografie prispelo množstvo osobností. Diela 90 z nich sú vystavené v priestoroch Hurbanovych kasární."

Ľ. LONGAUER: „Sú tu práce Ľudovíta FULLU, sú tu práce Vincenta HLOŽNÍKA, Miroslava CIPÁRA, Ladislava ROZTOKU až po súčasnú najmladšiu generáciu písmarov, ktorí navrhujú písma."

S. FRANTOVÁ: „Stará generácia navrhovala písmo ručne. Aj napriek digitálnej dobe je však jeho tvorba stále zložitá."

Mária RIŠKOVÁ, teoretička umenia: „Práve tvorba písma je oblasť, ktorá v dobe digitálnych technológii môže vyzerať ako veľmi jednoduchá záležitosť ale všetci dizajnéri, ktorí sa tvorbe písma venujú, tak vedia, že je to veľmi odborná činnosť. Vytvoriť písmo trvá niekedy mesiace až roky."

S. FRANTOVÁ: „Ak vás výstava zaujala, prístupná bude až do prvých februárových dní tohto roka."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)

(MB)

Kľúčové slová:
výstavy

Tlač