Ústav polymerov SAV v časopise Nature Medicine

16. 01. 2014

ViaCyte, Beta-O2, The big picture: Macroencapsulation devices from ViaCyte (left) and Beta-O2 (right)

Práca tímu Ing. Igora Lacíka, DrSc. z Ústavu polymérov SAV je zahrnutá v článku „Encapsulate This“, ktorý vyšiel 7. januára 2014 ako News Features v časopise Nature Medicine 20, s. 9 – 11 (2014).

Tento článok sa venuje prehľadu o súčasnej situácii a trendoch v liečbe cukrovky enkapsulovanými ostrovčekmi buď v tzv. mikrokapsulách (niekoľko ostrovčekov obalených v polymérnej membráne vo forme guličky o veľkosti cca pol milimetra; transplantuje sa niekoľko 100-tisíc takýchto guličiek prevažne do brušnej dutiny), alebo v tzv. makrokapsulách (niekoľko 100-tisíc ostrovčekov je obalených v polymérnom púzdre, ktoré sa transplantuje prevažne podkožne). Tento článok opisuje zameranie tímov určujúcich súčasné trendy v transplantácii enkapsulovaných ostrovčekov a zdôrazňuje, že zásadnou podmienkou pre úspešnú aplikáciu tohoto princípu v liečbe cukrovky je biokompatibilita materiálu.


Ústav polymérov SAV je uvedený v súvislosti s transplantáciami mikrokapsúl do opíc v spolupráci s tímom Prof. José Oberholzera z University of Illinois, Chicago, v rámci projektu:The Chicago Diabetes Project www.thechicagodiabetesproject.com: Igor Lacík, director of the Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences in Bratislava, is also advancing a new spin on microencapsulation. He and his colleagues started with alginate beads but then coated the capsules with a layer of another polymer called poly( methylene co-guanidine), or PMCG. José Oberholzer, chief of transplant surgery at the University of Illinois at Chicago, is now collaborating with the Slovakian group to test the capsules in primates.

V týchto experimentoch sa jednak overia doteraz získané výsledky poukazujúce na inertnosť mikrokapsúl po transplantácii a ich schopnosť ochrániť transplantované opičie ostrovčeky (alotransplantát) minimálne po dobu 2 mesiacov a taktiež sa získajú výsledky ohľadne možnosti dosiahnutia dlhodobej kontroly hladiny cukru v krvi u diabetických opíc. V prípade pozitívnych výsledkov sa plánuje predklinická validácia s výhľadom na klinické testy.

Zdroj:
Slovenská akadémia vied
Ústav polymérov SAV

fotozdroj: Encapsule this (Nature  Medicine 20/2014, )

 (MI)

Kľúčové slová:
chemické vedy, základné lekárske vedy a farmaceutické vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Lekárske vedy

Tlač