Väčšina okresov pomaly vymiera

08. 01. 2014

(26. 12. 2013; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19.00; por. 3/23; HUCÁKOVÁ Monika)

Viliam STANKAY, moderátor: "Na Slovensku v najbližších rokoch ubudne obyvateľstvo v 90-tich percentách okresov. Tvrdia to prognózy vývoja obyvateľstva, ktoré zverejnili vedci z Univerzity Komenského a Slovenskej akadémie vied. Aby sa zachoval aspoň súčasný stav, do roku 2035 by museli v každej rodine mať minimálne dve deti. Tento scenár je však takmer v celej Európe nereálny."

Monika HUCÁKOVÁ, redaktorka: "Okres Detva má dnes asi 15 tisíc obyvateľov. V roku 2035 tu bude podľa prognózy žiť približne 13 600 obyvateľov."

Obyvatelia Detvy: "Táto generácia vlastne je tu prestarnutá. Mladí ľudia tu nemajú teda možnosť zamestnať sa. Čo sa týka bytovej situácie, tak tiež stavajú sa síce, ale väčšinou mladí ľudia ešte do toho veku 30 rokov bývajú u rodičov. Takže aj založiť si rodinu alebo osamostatniť sa je veľmi ťažké."

Obyvateľ Detvy:  "Neplánujem tu zostať." "Nemám zamestnanie, nemám prácu. Po 53 ženu nikde nezamestnajú."

M. HUCÁKOVÁ: "Prednosta mestského úradu sa o budúcnosť Detvy neobáva. Mestu sa bude podľa neho dariť. Poukazuje na pozitívny vzťah rodákov k svojmu kraju a k prírodným podmienkam v okrese."

Štefan SLAMENSKÝ, prednosta Mestského úradu v Detve: "Ak sme mali ešte pred nejakými 5 až 6 rokmi zhruba nejakých 14 970 obyvateľov, teraz už máme nad 15 tisíc, 15 085 presne. Čiže aj tu je nejaký ten dôkaz, že vlastne tá Detva, dá sa povedať, že nehynie."

M. HUCÁKOVÁ: "Prognostici však brali do úvahy viac faktorov: pôrodnosť, úmrtnosť a migráciu. Zo 79 okresov bude 69 vymierať. Podpíše sa pod to najmä fakt, že slovenským matkám sa nebudú rodiť minimálne dve deti, čo je pre demografov záchovná hodnota."

Branislav BLEHA, prodekan na Prírodovedeckej fakulte UK: "Faktor, ktorý sa prejavuje skrz všetky regióny Slovenska a teda aj v celoslovenskej prognóze, budú nám do veku seniorského vstupovať početné ročníky, napríklad narodené po druhej svetovej vojne, teda v období takzvaných Husákových detí v 70. rokoch. Tieto ročníky raz zostarnú a, bohužiaľ, už nebudú nahradené rovnako početnými ročníkmi."

M. HUCÁKOVÁ: "Základom vekovej pyramídy v bratislavskej Petržalke sú napríklad migranti zo 70. rokov a ich deti. Keď sa presunú do dôchodkového veku, obyvateľstvo bude rapídne starnúť."

B. BLEHA: "Európania preferujú v zásade dvojdetný model rodiny. Ale tá realita je na úrovni možno 1,5 dieťaťa. Otázka je, kde je toho pol dieťaťa strateného."

M. HUCÁKOVÁ: "Aby sa na Slovensku zastavilo vymieranie obyvateľstva, každá rodina by mala vychovať v priemere viac ako dve deti. Prognostici však nepredpokladajú, že by sa toto mohlo do roku 2035 naplniť. Monika HUCÁKOVÁ, RTVS."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)

(MB) 

Kľúčové slová:
sociálna a ekonomická geografia

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač