Veda v CENTRE: Nutraceutiká. Kedy pomáhajú a kedy môžu škodiť?

15. 01. 2014

prof. MUDr. RNDr. Vilím Šimánek, DrSc.Pozývame Vás do vedeckej kaviarne pod názvom Veda v CENTRE, ktorú v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri CVTI SR.

Vo štvrtok dňa 30. 1. 2014 o 17. 00 hod. príde do vedeckej kaviarne významný český vedec, biochemik a lekár prof. MUDr. RNDr. Vilím Šimánek, DrSc., z Ústavu lekárskej  chémie a biochémie Lekárskej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Oblasťou jeho vedeckého výskumu je biologická aktivita sekundárnych metabolitov rastlín a ich vplyv na ľudský organizmus. Aktuálne se venuje  klinickému výskumu  silymarínu (extrakt zo semien rastliny  Silybum marianum, ostropestrec mariánský) a plodov americkej brusnice (Vaccinium macrocarpon, kľukva veľkoplodá).

V januárovej Vede v CENTRE pod názvom Nutraceutiká. Kedy pomáhajú a kedy môžu škodiť? sa dozvieme, že pojem nutraceutiká (mikronutrienty) je označenie minoritných zložiek potravín, ktoré môžu priaznivo ovplyvňovať zdravotný stav nášho organizmu. V koncentrovanej forme ako doplnok stravy sú často súčasťou zdravej výživy. Ako sa v súčasnosti hodnotí ich vplyv na ľudský organizmus? A ako hodnotí ich vplyv samotná medicína založená na vedeckých dôkazoch? 

V prednáške nám prof. Šimánek na príklade vlastných klinických štúdií niektorých plodov vysvetlí, ktoré nutraceutiká môžu mať z pohľadu medicíny priaznivý účinok na celkový zdravotný stav človeka a aké štúdie klinickej biochémie sú vhodné na overenie ich účinkov. Navyše nám objasní, či má užívanie nutraceutík vplyv na zníženie alebo naopak na zvýšenie vzniku, napríklad nádorových ochorení.

Veda v centre plagátTento prirodzený trend chápania významu výživy a liečivých účinkov látok obsiahnutých vo výžive, v súčasnosti však nie je docenený. S výnimkou vitamínov a biominerálov, nie sú doposiaľ účinky nutraceutík na náš organizmus dostatočne klinicky dokázané. Pritom v praxi sú na trhu voľne dostupné a svojim objemom v predaji vážne konkurujú voľne predávaným liečivám. Veľmi často sú ich účinky predmetom zavádzajúcej a klamlivej reklamy. Verejnosti chýbajú úplné informácie o ich interakciách s liečivami, o ich znášanlivosti, o odporúčanej dennej dávke a o ich bezpečnosti pri dlhodobom užívaní.

Ako sa pozerá na nutraceutiká európska legislatíva? Aké sú požiadavky Európskeho úradu pre bezpečné potraviny na uznanie ich liečivých účinkov? Aj o tom budeme hovoriť v januárovej vedeckej kaviarni.

V neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj vy. Vedecká kaviareň Veda v Centre sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave na Patrónke. Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.

(zh, mb) 

Fotozdroj: medchemrs.upol.cz 

 

Kľúčové slová:
zdravotné vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Lekárske vedy

Tlač