Vedecká cukráreň: Ichtyosaurus v ZOO

08. 01. 2014

Erwin Schrödinger, jedna z kľúčových osobností teoretickej fyziky XX. storočia, fyzik, ktorý prispel k rozvoju kvantovej mechaniky (Nobelova ceny za fyziku v roku 1933) vo svojom článku „Are There Quantum Jumps? Part II.“ (British Journal of Philosophy of Science 3, 233 (1952) konštatoval, že manipulovanie a experimentovanie s individuálnymi kvantovými systémami je tak isto nemožné ako chovať ichtyosaura v ZOO. V roku 2012 dostali Serge Haroche a David Wineland Nobelovu cenu za „priekopnícke experimentálne metódy, ktoré umožňujú meranie a manipuláciu jednotlivých kvantových systémov.“ Čo všetko sa za šesťdesiat rokov v kvantovej fyzike udialo, že nemožné sa stalo možným? A čo vlastne s individuálnymi kvantovými systémami robiť môžeme a čo sa o nich môžeme dozvedieť? V prednáške na príklade atómov interagujúcich s fotónmi autor priblíži základné koncepty kvantovej teórie: bude hovoriť o kvantovej superpozícii, o kvantových koreláciach a o kvantovej teórii merania. V závere prednášky sa dozviete niečo i o kvantových počítačoch a kvantových simulátoroch.

O tejto téme bude hovoriť so žiakmi a študentmi v januárovej Bratislavskej vedeckej cukrárni prof. Dr. Vladimír Bužek, DrSc., z Fyzikálneho ústavu SAV. Podujatie sa uskutoční 21. januára 2014 o 9.00 hod. v budove Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave.

Prof. Dr. Vladimír Bužek, DrSc.

Vyštudoval teoretickú fyziku na Moskovskej štátnej univerzite. Je zamestnancom Fyzikálneho ústavu SAV. V súčasnosti sa venuje výskumu v oblasti kvantovej teórie informácie, kvantovej optiky a kvantovej teórie merania. Je autorom a spoluautorom viac ako 200 vedeckých prác a 15 kapitol v knihách. Medzi jeho najdôležitejšie výsledky patrí koncept optimálneho klonovania kvantovej informácie, kvantový protokol o zdieľaní tajomstva, teória programovateľných kvantových procesorov a univerzálnej NOT brány. Navrhol tiež optimálne protokoly na odhad stavov kvantových systémov z neúplných experimentálnych dát. Práce V. Bužeka boli podľa google.scholar citované viac ako desaťtisíckrát. Vyškolil 25 doktorandov. Ako profesor či hosťujúci profesor pôsobil na mnohých zahraničných univerzitách – na Masarykovej univerzite v Brne, v Imperial College v Londýne (Veľká Británia), National University of Ireland v Maynooth (Írsko), University of Ulm (Nemecko), SOKEN (Japonsko), University of Queensland (Austrália), Sogang University (Južná Kórea), INAOE (Mexiko) a iné. Je členom redakčných rád zahraničných odborných časopisov a členom rôznych poradných orgánov. Za výsledky vedeckej práce boli V. Bužekovi udelené viaceré ocenenia – Cena medzinárodného výboru pre optiku (ICO) a medaila Ernsta Abbeho, Humboldtova cena (Nemecko), Cena E. T. S. Waltona (Írsko) a ďalšie. V. Bužek je členom korešpondentom Rakúskej akadémie vied a členom Učenej spoločnosti SAV.

 Organizátori akcie:

Mgr. Andrea Putalová Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti CVTI SR Tel.: +421 2/69 253 128 Fax: +421 2/69 253 182 E-mail: ncpvat@cvtisr.sk

Mladí vedci Slovenska, o. z. Tel./Fax: 02/6428 7948 Mobil: 0907/314 352 E-mail: koordinator@eucontest


Téma vedeckej debaty:Ichtyosaurus v ZOO (alebo rezonátorová kvantová elektrodynamika pre zvedavých) Dátum a čas konania: 21. januára 2014 o 9.00 hod.

Cieľová skupina: študenti stredných škôl

Kapacita podujatia: 120 účastníkov

Miesto konania: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava

Zdroj: Pozvánka


Spracovala a publikovala Mgr. Mária Izakovičová

Kľúčové slová:
fyzikálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač