Vianočnú dohodu podpísali pred 70 rokmi

08. 01. 2014

(23. 12. 2013; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19.00; por. 19/24; PRUŽINSKÁ Patrícia)

Viliam STANKAY, moderátor: "Vianočnú dohodu uzavreli pred sviatkami v roku 1943 v Bratislave predstavitelia protifašistického hnutia na Slovensku. Na jej základe vznikla v tom čase ilegálna Slovenská národná rada. Viacerí jej členovia pripravovali povstanie. Okrúhle výročie dokumentu si dnes pripomenuli v bratislavskom Starom meste pri budove, kde Vianočná dohoda vznikla."

Patrícia PRUŽINSKÁ, redaktorka: "V decembri pred 70-timi rokmi sa po niekoľkých neúspešných pokusoch podarilo na Slovensku vytvoriť ústredný orgán protifašistického odboja. Dovtedy mu bránili ideologické nezhody medzi politickými prúdmi. Nakoniec vianočnú dohodu podpísali komunisti, sociálni demokrati aj zástupcovia občianskych skupín."

Ivan KAMENEC, historik, Historický ústav SAV: "A práve Vianočná dohoda z veľkej časti prekonala túto prekážku. Signatári Vianočnej dohody vytvorili Slovenskú národnú radu, ktorá formulovala reálny, v danom čase aj splniteľný program protifašistickej rezistencie, ktorý hovoril o obnovení Československej republiky, o povalení totalitného systému."

P. PRUŽINSKÁ: "Vianočná dohoda definovala úlohu Slovenskej národnej rady ako reprezentanta politickej vôle slovenského národa a zásady, ktoré by mali platiť v budúcej Československej republike."

Miroslav PEKNÍK, riaditeľ Ústavu politických vied SAV: "Samozrejme z medzinárodného hľadiska Vianočná dohoda znamenala, že Slovensko fakticky prešlo povstaním neskôr na stranu antifašistickej aliancie."

P. PRUŽINSKÁ: "Okrem odboja sa vo Vianočnej dohode píše aj o demokratickom režime či náboženskej slobode."

I. KAMENEC: "Hovorila aj o budúcom postavení Slovenska v obnovenej republike ako rovnocenného partnera a samozrejme podmienkou bolo uznanie samobytnosti slovenského národa."

M. PEKNÍK: "Odkaz ako taký, myslím si, že je jasný. Ktorý vlastne istým spôsobom má analógiu s novembrom '89, keď boli námestia plné a hovorilo sa o tom, že teda chceme tu mať demokraciu a slobodu. A vlastne o to isté išlo aj aktérom Vianočnej dohody."

P. PRUŽINSKÁ: "Aj keď Vianočnú dohodu podpísali pred Vianocami v roku 1943, zverejnená bola až po desiatich mesiacoch. Patrícia PRUŽINSKÁ, RTVS."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)

(MB) 

Kľúčové slová:
politické vedy

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač