Vysoké školy majú dostať zo štátneho rozpočtu o 20 miliónov EUR menej ako vlani

14. 01. 2014

(8. 1. 2014; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál; 12.00; por. 5/12; OTTOVÁ Katarína)

Nina KRAJČOVIČOVÁ, moderátorka: „Vysoké školy tvrdia, že im hrozí, že nebudú mať na zaplatenie hlavných činností. Zo štátneho rozpočtu majú dostať o 20 miliónov EUR menej ako vlani. Vrásky im robí aj 10 miliónov, ktoré podľa dohody vlády a odborárov potrebujú na zvýšenie platov. Ministerstvo školstva ich odkazuje na europeniaze."

Katarína OTTOVÁ: „Vysoké školy sa po rokoch dostali do provizória a nevedia ako dlho bude trvať. Predseda Rady vysokých škôl Viktor SMIEŠKO tvrdí, že ak nedostanú viac peňazí je ohrozená kvalita vzdelávania i veda."

Viktor SMIEŠKO: „Rozpočet verejných vysokých škôl je o 20 miliónov nižší ako v roku 2013. K tomu ešte treba pripočítať, že vyššia kolektívna zmluva určuje vysokým školám, že by mali zvýšiť platy, čo by malo obnášať asi ďalších 10 miliónov, čiže môžeme povedať, že je nižší o 30 miliónov oproti roku 2013."

Katarína OTTOVÁ: „V prípade, že sa situácia nezmení, hrozia tvrdé úsporné opatrenia. Hovorí prezident Slovenskej rektorskej konferencie Libor VOZÁR."

Libor VOZÁR: „Vysoké školy budú musieť siahnuť k istým racionalizačným opatreniam. Tie sa minimálne budú týkať zníženia pohyblivých zložiek platov, čím, samozrejme, sa zníži motivácia vysokoškolských učiteľov alebo výskumných zamestnancov pre ich činnosť."

Katarína OTTOVÁ: „Pracovníci ministerstva školstva ešte stále pracujú na metodike rozpisu rozpočtu, ktorý školy bežne dostávajú v decembri. Hovorca Michal KALIŇÁK ale tvrdí, že vysokým školám nebude chýbať spomínaných 30 miliónov EUR."

Michal KALIŇÁK: „Zvýšenie platov pre zamestnancov v školstve je kryté v rozpočte. Na druhej strane ale musíme povedať, že ak univerzitám ide o 20 miliónov EUR menej na prevádzku a činnosť, v praxi to znamená, že tieto peniaze dokážu získať ešte vo väčšom objeme napríklad z eurofondov." 

Katarína OTTOVÁ: „Viktor SMIEŠKO oponuje."

Viktor SMIEŠKO: „Vzhľadom na spôsob čerpania financií dnes nevie nikto povedať, koľko peňazí príde v roku 2014 zo štrukturálnych fondov Európskej únie na slovenské vysoké školy."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)

(MB)

Kľúčové slová:
vysoké školy, vzdelávanie

Tlač