Významný svetový mikrobiológ Ján Vilček sa stal čestným doktorom UK

29. 01. 2014

Bratislava, 28. januára 2014: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) dnes rozšírila rady svojich čestných doktorov o ďalšiu významnú osobnosť. Čestný titul doctor honoris causa  (Dr. h. c.) získal na dnešnom slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady UK rozšírenej o vedecké rady fakúlt UK popredný svetový vedec prof. MUDr. Ján Vilček, PhD., z Newyorskej univerzity.

Významný svetový mikrobiológ Ján Vilček sa stal čestným doktorom UK

Ján Vilček, významný svetový mikrobiológ, imunológ a virológ, sa narodil 17. júna 1933 v Bratislave. V roku 1957 absolvoval štúdium medicíny na Lekárskej fakulte UK. V roku 1965 emigroval do USA, kde začal pracovať na Lekárskej fakulte New York University. Výsledky jeho práce priniesli výrazný pokrok pri liečbe artritídy a ďalších chronických zápalových ochorení. Jeho výnimočné vedecké úspechy ocenil aj americký prezident Barack Obama, ktorý mu 1. februára 2013 odovzdal Národnú medailu za technológiu a inováciu.

Udelenie čestného doktorátu Univerzitou Komenského je pre mňa nesmiernou poctou. Univerzita Komenského je aj moja alma mater; ako absolvent jej lekárskej fakulty som promoval v tejto aule pred skoro 57 rokmi. Ďakujem za túto veľkú česť, ktorú si skutočne hlboko vážim,“ uviedol profesor Vilček na slávnostnom podujatí. 

Univerzita Komenského v Bratislave udeľuje čestnú hodnosť doctor honoris causa domácim a zahraničným osobnostiam, ktoré významnou mierou prispeli k rozvoju vzdelania, vedy, kultúry, demokracie, všeľudských hodnôt a osobne sa pričinili o pokrok ľudskej civilizácie šírením vzdelanosti a humanizmu. „Som nesmierne rád, že práve v roku, keď si Univerzita Komenského pripomína 95. výročie svojho založenia, udeľujeme čestný – v poradí 115. – titul doctor honoris causa vedcovi svetového formátu, spĺňajúcemu v rámci nášho protokolárneho reglementu oba základné parametre domácej a súčasne aj zahraničnej osobnosti svetového významu,“ zhodnotil rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Ján Vilček, od dnešného dňa doctor honoris causa Univerzity Komenského, sa tak zaradil do zoznamu významných osobností – čestných doktorov UK, medzi ktorých patria napr. vtedajší generálny tajomník OSN Kofi Atta Annan (1999), 14. dalajláma a nositeľ Nobelovej ceny za mier Tenzin Gyatso (2000) či držiteľ Nobelovej ceny za chémiu Gerhard Ertl (2009).

Bližšie informácie:
PhDr. Andrea Földváryová
vedúca Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Univerzita Komenského v Bratislave
E-mail: andrea.foldvaryova@rec.uniba.sk
www.uniba.sk
www.facebook.com/Comenius.University

(MI)  

Kľúčové slová:
vysoké školy, osobnosti vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač