Dni Maximiliána Hella 2014

09. 10. 2014

pohĺad na prednášajúceho a publikum

V dňoch 19. – 20. septembra 2014 sa na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne už po piatykrát stretli priaznivci vedy, aby si vypočuli prednášky a získali najnovšie poznatky z prírodných, humanitných a technických vedných odborov.

Podujatie slávnostne otvoril prorektor pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc., ktorý privítal priaznivcov vedy z radov študentov a verejnosti. Poďakoval organizátorom podujatia za propagáciu vedy, a potom nechal priestor odborníkom z rôznych vedných oblastí, aby poslucháčom prezentovali zaujímavé vedecké poznatky.

V minulosti si priaznivci vedy, ktorí sa stretli na Dňoch Maximilána Hella, mohli vypočuť prednášky o slovenských meteoritoch, nových trendoch internetu, magnetizme, či Nobelových cenách. Tento rok bol program venovaný 60. výročiu medzinárodného vedeckého centra pre fyziku elementárnych častíc CERN.

O časticovej fyzike a urýchľovačoch prišiel v piatok o 17.00 hod. rozprávať RNDr. Mikuláš Gintner, PhD., ktorý pracuje v oblasti tvorby a overovania fyzikálnych modelov v rámci časticovej fyziky. Druhý deň privítali poslucháči známeho popularizátora vedy RNDr. Jiřího Grygara, CSc., ktorý im priblížil rozdiel medzi astronómiou a astrológiou. Iné slnečné sústavy bol názov prednášky RNDr. Petra Vereša, PhD., z University of Hawaii. Na záver vystúpil historik Mgr. Ján Vavruš, PhD., s prednáškou venovanou životu a dielu významného vedca a polyhistora 18. storočia Maximiliána Hella, ktorý počas svojho života pôsobil aj v Trenčíne.Zdroj a fotozdroj:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Uverejnila: MI

 

 

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy, Humanitné vedy

Tlač