Ekonomika bude ďalej rásť

02. 10. 2014

Televízna stanica STV 1_logo(30. 9. 2014; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 1/24; Filip Minich, Jana Košíková, Viliam Stankay)

Jana Košíková, moderátorka: „Ekonomika Slovenska bude aj naďalej rásť viac ako dvojpercentným tempom. Súčasná kríza na Ukrajine a sankcie majú na naše hospodárstvo iba okrajový vplyv."

Viliam Stankay, moderátor: „Slovensko tiež prechádza na nový systém merania veľkostí hospodárstva. Po novom si do HDP započítame aj výdavky na zbrojenie a výskum."

Filip Minich, redaktor: „Národná banka odhaduje, že tento rok stúpne naše hospodárstvo o dve celé tri desatiny percenta. Na budúci rok o takmer tri (2,9) percentá. Odhad oproti poslednej prognóze mierne klesol."

Jozef Makúch, guvernér Národnej banky Slovenska: „Dopyt po slovenských výrobkoch si však stále zachováva kladnú dynamiku, pričom v ďalšom období sa predpokladá oživenie ekonomiky eurozóny."

Filip Minich: „Veľkosť nášho hospodárstva ovplyvní aj nový spôsob štatistiky. Na jednej strane sa zvýši výkon ekonomiky, keď sa budú do HDP počítať aj výdavky na zbrojenie či výskum. Na druhej strane sa o niečo zvýši štátny dlh. Jeho súčasťou bude po novom napríklad aj dlh Národnej diaľničnej spoločnosti. Celkové zadĺženie však opticky klesne."

Ján Tóth, viceguvernér Národnej banky: „Pozitívny dopad na HDP, úroveň HDP by mohol byť vyšší ako negatívny dopad na deficit, lebo zvýši sa aj deficit."

Filip Minich: „Nový spôsob výpočtu veľkosti ekonomiky sa netýka iba Slovenska, platiť bude pre všetky štáty Európskej únie."

Vladimír Baláž, analytik Slovenskej akadémie vied: „Relatívne si najviac prilepšia tie určité krajiny, ktoré majú vysoké výdavky na výskum a vývoj a súčasne majú aj vysoké výdavky na zbrane. To sú najmä ekonomiky ako je povedzme Holandsko, Belgicko, Francúzsko, čiže také najmä tie veľké a vyspelé štáty."

Filip Minich: „Analytik dodáva, že nejde o úmyselné ohýbanie veľkosti dlhu, či hospodárstva. Štatistiky spresňujú pravidelne všetky štáty sveta. Špecifickú skúsenosť majú Taliani, keď koncom osemdesiatych rokov začali do HDP rátať odhad šedej ekonomiky, korupcie a podobne. Z večera do rána im vtedy stúplo HDP o osemnásť percent, čím južania predbehli hospodárstvo Veľkej Británie a Taliansko sa stalo štvrtou najväčšou ekonomikou Únie. Súčasné európske spresňovania štatistík s niečim podobným nepočíta, aj keď niektorým štátom mierne vylepší čísla čierna ekonomik. Slovensku však nie, pretože ju už dávno do HDP započítavame."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie) 
(MB)

Kľúčové slová:
ekonomické vedy a obchod

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač