Genetika je dobrodružstvo: genetická exkurzia od skúmavky k ľuďom

08. 10. 2014

Na návštevníkov v rámci Festivalu vedy Európska Noc výskumníkov 2014, v priestoroch V-klubu na námestí SNP v Bratislave, čakali zaujímavé prednášky. Prednáška Genetika je dobrodružstvo: genetická exkurzia od skúmavky k ľuďom sa tešila značnej účasti.

Genetika je vedný odbor, ktorý v ostatných desaťročiach poznamenal vzrušujúci vedecký rozvoj z biologického ale aj technologického pohľadu. Človeka sa dotýka v mnohých oblastiach dennodenného života.

Mgr. Gabriela Pavlíková, PhD. a RNDr. Miroslav Tomka, PhD.

Prednášajúci, Mgr. Gabriela Pavlíková, PhD. a RNDr. Miroslav Tomka, PhD., priblížili prostredníctvom virtuálnej prehliadky laboratória klinickej genetiky, genetiku ako aplikovanú vedu. Postupne objasnili všetky úrovne genetických vyšetrovacích metód a predstavili ich uplatnenie v oblastiach klinickej genetiky. Odpovedali na základnú otázku: „Čo je to genetika?“ a ako sa nás dotýka. Ozrejmili pojmy  ako DNA, cytogenetika, molekulová cytogenetika – FISH, molekulová genetika, oblasti klinickej genetiky (prenatálna, postnatálna, onkologická) a pod.

V závere možno konštatovať, že prednáška nebola len informačne nasýtená, ale naopak bola poňatá, resp. spracovaná interesantným spôsobom vzhľadom na tematickú náročnosť.

Ak ste premeškali možnosť osobne sa zúčastniť prednášky a ak Vás táto téma zaujala, prezentáciu Genetika je dobrodružstvo: genetická exkurzia od skúmavky k ľuďom, môžete vzhliadnuť TU.

Ďalšie prednášky

Spracovala: Mgr. Bibiana Kubašková
Foto: Ing. Alena Oravcová

Zdroj:
www.nocvykusmnikov.sk
www.medirexgroup.sk
www.medirexgroupacademy.sk
Prezentácia: Genetická exkurzia ... alebo genetika je tu s nami každý deň

Kľúčové slová:
CVTI SR, výstavy, popularizácia vedy a techniky, súťaže

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Lekárske vedy

Noc výskumníkov v bratislavskej Starej tržnici
Blíži sa Noc výskumníkov 2014
Noc výskumníkov v bratislavskom V-klube

Tlač