Konferencia CETA a TTIP

13. 10. 2014

Ministerstvo hospodárstva SR zorganizovalo 9. októbra 2014 v hoteli Sheraton Bratislava odbornú konferenciu Nové hospodárske, obchodné a investičné dohody medzi EÚ a Kanadou, EÚ a USA  – prínosy pre SR.

Cieľom odbornej konferencie bola výmena informácií a diskusia, za účasti poslancov NR SR, poslancov SR v EP, zástupcov ústredných orgánov štátnej správy, profesijných a zamestnávateľských zväzov, spoločností a združení, mimovládnych organizácií a akademickej obce, o aktuálnom vývoji rokovaní o Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode medzi EÚ a Kanadou (CETA) a Transatlantickej dohode o obchode a investíciách medzi EÚ a USA (TTIP).

Odbornú konferenciu otvoril Pavol Pavlis, minister hospodárstva SR, ktorý poukázal na očakávania pozitívnych prínosov týchto budúcich dohôd pre SR, najmä zlepšenie prístupu na trhy partnerov, zväčšenie objemu dostupného zahraničného kapitálu, zníženie nákladov na dovoz surovín a v neposlednom rade i hlbšia integrácia do procesov medzinárodného obchodu. Očakáva sa tiež zvýšený prílev priamych zahraničných investícií a ľahšie etablovanie sa slovenských výrobkov predovšetkým automobilového sektoru, elektrotechniky, hutníctva, strojárstva, ale i chemického priemyslu. Najväčším prínosom nebude odstránenie colných prekážok obchodu, ale najmä odstránenie netarifných prekážok obchodu a zvýšenie kompatibility regulačných systémov EÚ, Kanady a USA, ktoré prinesie podnikateľskej sfére šetrenie nákladov pri realizácii vývozu. Minister hospodárstva SR medzi iným uviedol, že TTIP, a ani CETA nebudú viesť k oslabeniu environmentálnych, pracovných, sociálnych, zdravotných, bezpečnostných štandardov, ochrany osobných údajov, či kultúrnej diverzity v EÚ. Toto sú oblasti, ktoré sú predmetom kritiky verejnosti, preto to treba jasne verejnosti prezentovať. Z tohto dôvodu sa koná aj dnešná konferencia.“

Detailnejší pohľad na rokovania priniesli Ignacio Garcia Bercero, hlavný negociátor EÚ pre TTIP, Steve Verheul, hlavný negociátor Kanady pre CETA, Philipp Dupuis, zástupca hlavného negociátora EÚ pre CETA a Jonathan S. Kallmer, člen negociačného tímu USA.

Očakávania SR vo svojich príspevkoch prezentovali okrem ministra hospodárstva aj zástupcovia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva financií SR a SOPK.

Konferencia bola organizovaná v spolupráci s kanceláriou veľvyslanectvom Kanady v SR, veľvyslanectvom USA v SR, zastúpením Európskej komisie v SR a Podnikateľskou alianciou Slovenska.

(MH SR pri príprave pozícií za SR, ktoré presadzuje na zasadnutiach príslušných orgánov Rady EÚ v Bruseli, aktívne spolupracuje a komunikuje s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy a s podnikateľskými zväzmi, združeniami a asociáciami.)

Miriam Žiaková
hovorkyňa ministra hospodárstva SR

Zdroj: PR servis, 9. 10. 2014

Fotogaléria

Zverejnila: AO

Kľúčové slová:
ekonomické vedy a obchod

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač