Let do stratosféry

13. 10. 2014

 logo Televízie Markíza(12. 10. 2014; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; 19:00; por. 11/22; Henrieta Hajtová/Patrik Švajda, Zlatica Puškárová)

 

Patrik Švajda, moderátor: „Ak by človeka vystrelili do stratosféry, poškodilo by to jeho zdravie?"

Zlatica Puškárová, moderátorka: „Takúto otázku si položili mladí slovenskí a českí vedci a zostrojili balón, ktorý tam aj vyletel."

Patrik Švajda: „Namiesto ľudskej posádky si život vo výškach vyskúšali baktérie."

Henrieta Hajtová, redaktorka: „Toto je 3D tlačou skonštruovaná sonda."

Študent (preklad z češtiny): „Práve z dôvodu, aby sme to mohli rýchlo zostaviť."

Henrieta Hajtová: „Okolo nej autori projektu napichali vrecúška s baktériami. A táto vysúvacia vecička, to je biosenzor. Keď sonda vyletí hore, biosenzor posúdi, do akej mieri škodí UV žiarenie baktériám. Tie totiž obsahujú rovnakú nukleovú kyselinu, skrátene DNA ako človek, hoci nejde o ľudské baktérie."

René Kizek, vedec, vedúci projektu (preklad z češtiny): „Stretávame sa s nimi  kdekoľvek, hlavne na záchode, také baktérie sme tam poslali."

Henrieta Hajtová: „Baktérie sú usušené, no po prílete ich vedci dajú do špeciálneho roztoku. Tam zasa ožijú, rozmnožia sa a ukážu, čo s nimi UV žiarenie porobilo."

Kristína Číhalová, študentka, spoluautorka projektu (preklad z češtiny): „My budeme sledovať zmeny mutácií, biochemické zmeny, zmeny v metabolizme."

Henrieta Hajtová: „A toto je už samotné vypustenie zo spišskonovoveského letiska."

René Kizek: „To vypustenie, to už je iba tá čerešnička na torte, tá naozaj obrovská práca je vždy predtým."

Henrieta Hajtová: „Celý let trval asi tri hodiny a sonda vyletela do štyridsaťkilometrovej výšky. Spadla v Prešove. Baktérie si z výletu priniesli jasný záver."

René Kizek: „Nukleová kyselina bola poškodená žiarením prítomným v stratosfére."

Henrieta Hajtová: „Tieto informácie môžu v budúcnosti poslúžiť pri ochrane posádok lietadiel, astronautov, či letoch cez polárne oblasti."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MI)

 

Kľúčové slová:
zdravotné vedy, biotechnológie v zdravotníctve

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač