Literárny fond ocenil autorov vedeckej a odbornej literatúry

03. 10. 2014

logo Literárneho fonduDňa 25. septembra 2014 v zrkadlovej sieni Zichyho paláca v Bratislave Literárny fond ocenil autorov vedeckej a odbornej literatúry.

Cena za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2013

V kategórii spoločenské vedy:

PhDr. Slavomír Michálek, DrSc., PhDr. Miroslav Londák, DrSc. a kolektív

za dielo Gustáv Husák: moc politiky – politik moci, VEDA

V kategórii slovníková a encyklopedická literatúra: cenu neudelila

V kategórii biologické a lekárske vedy:

prof. MUDr. František Novomeský, PhD.

za dielo Potápačská medicína, OSVETA


V kategórii prírodné a technické vedy:

prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc., Katsumi Hirose, Michio Aoyama

za dielo Fukushima Accident: Radioactivity Impact on the Environment,

Elsevier New York

 

Viac na stránke SAV

Zverejnila: (MI)

Kľúčové slová:
ceny za vedu a techniku, súťaže

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy, Lekárske vedy , Spoločenské vedy

Tlač