Miroslav Mikolášik sa stal predsedom pracovnej skupiny pre bioetiku a ľudskú dôstojnosť v rámci frakcie EĽS

01. 10. 2014

(23.09.2014; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 8/17; Jana Horniaková / Jana Horniaková)

Jana Horniaková, moderátorka: "Slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik sa stal predsedom pracovnej skupiny pre bioetiku a ľudskú dôstojnosť v rámci frakcie Európskej ľudovej strany. Počas nasledujúcich 5 rokov tak bude viesť diskusiu o morálne problematických otázkach medicínskeho výskumu, ochrany ľudského života a dôstojnosti človeka."

Miroslav Mikolášik, slovenský poslanec Európskeho parlamentu: "Stoja pred nami rôzne aktuálne otázky ochrany a dôstojnosti ľudského života vo všetkých jeho fázach, pokrokových liečebných metód, či darcovstva orgánov a iných. A toto všetko my riešime na pôde Európskeho parlamentu a práve v tejto pracovnej skupine pre bioetiku a ľudskú dôstojnosť sa bude táto vedecká odborná debata viesť, ale s dôrazom práve na tie morálne a etické aspekty."

Monika Majerová, moderátorka: "Ešte dodajme, že Mikolášik, ktorý bol v uplynulom funkčnom období predsedom bioetickej pracovnej skupiny Európskeho parlamentu, skupina je otvorená diskusii naprieč celým politickým spektrom Európskeho parlamentu. Na jej zasadnutiach sa môžu zúčastňovať aj členovia iných politických frakcií. Odbornými rokovaniami pomáha vytvárať usmernenia pre europoslancov pred kľúčovými hlasovaniami, pričom kladie dôraz na objektívnu vedeckú informáciu v spojitosti s hodnotovou orientáciou."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie) 
(AO)

Kľúčové slová:
filozofické vedy, etika a teologické vedy

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač