Nebezpečenstvo vírusu ebola

09. 10. 2014

logo STV 2(06. 10. 2014; Televízna stanica STV 2; Správy a komentáre; 21:00; por. 3/3; /Marta Jančkárová)


Marta Jančkárová, moderátorka:
„Španielsko má prvý prípad eboly u pacienta, ktorý sa nezdržiaval v západnej Afrike. Zdravotná sestra sa podľa médií nakazila od kňaza, ktorý bol prevezený do madridskej nemocnice zo Sierra Leone, a nákaze už podľahol. Nákazu zdravotnej sestry už potvrdil aj španielska ministerka zdravotníctva Ana Matová. Ide o vôbec prvý prípad priameho nakazenia pacienta v Európe. No a v Správach a komentároch budeme o smrtiacom víruse hovoriť s Borisom Klempom z Virologického ústavu SAV. Dobrý večer prajem."

Boris Klempa, virológ, Virologický ústav SAV (hosť v štúdiu): „Dobrý večer."

Marta Jančkárová: „Počet nakazených smrteľným vírusom ebola neustále rastie. Najmä v západnej Afrike je situácia kritická. Prečo sa ju nedarí zastaviť?"

Boris Klempa: „Tak tých dôvodov, prečo sa vírus nedarí zastaviť, je určite viacej. Ale sú predovšetkým socioekonomické, to znamená ten samotný vírus ako taký je stále taký istý ako sme poznali doteraz. Ovšem vyskytol sa v oblasti, pre ktorú je nový, vyskytol sa v oblasti, v ktorej je veľká hustota obyvateľstva, ktoré je veľmi mobilné, ktoré má určité zvyklosti, rituály v súvislosti so starostlivosťou o chorých, ale takisto aj o mŕtvych, takisto sa vyskytol v oblasti, v ktorej sa obyvateľstvo pomerne aktívne  bráni izolačným a karanténnym opatreniam."

Marta Jančkárová: „To znamená, že pohybujú sa, cestujú."

Boris Klempa: „Presne tak. Hovorí sa, že cestujú aj mŕtvi, to znamená, tí ľudia prevážajú svojich rodinných príslušníkov mŕtvych na miesto rodiska a tak ďalej."

Marta Jančkárová: „Tým sa šíri aj nákaza."

Boris Klempa: „A tým sa šíri samozrejme nákaza."

Marta Jančkárová: „Je v niečom táto epidémia iná ako tie predchádzajúce?"

Boris Klempa: „No práve týmto, že sa vyskytla v oblasti, v ktorej je vysoká hustota obyvateľstva, v ktorej je vysoká mobilita toho obyvateľstva. Tie predchádzajúce epidémie sa vyskytovali najmä v centrálnej Afrike v oblastiach naozaj veľmi ťažko dostupných, kde tá izolácia bola predsa jednoduchšia."

Marta Jančkárová: „Ako je to možné, že ochorel aj vysokokvalifikovaný zdravotnícky personál? Pred chvíľou sme počuli správu o zdravotnej sestre, ale ešte predtým umreli aj lekári, ktorí vedia, ako sa chrániť. A nakoniec ten vírus sa nešíri kvapôčkovou infekciou ako chrípka, ale telesnými tekutinami."

Boris Klempa: „Fakt, že prišlo k týmto nákazám, ukazuje, že tá práca týchto ľudí v tých podmienkach, ktoré tam existujú, je skutočne veľmi náročná, a tí ľudia sú aj psychicky, aj fyzicky veľmi vyčerpaní, a veľkým a častým zdrojom takýchto nákaz môže byť práve ten moment na konci tej určitej zmeny, pri odstraňovaní tých ochranných pomôcok, ktoré sú samozrejme výrazne kontaminované, tak v tejto situácii na konci, to je veľmi náročné aj psychicky, zmeny. Príde k jednej jedinej chybe, nejakému náhodnému dotyku s kontaminovaným materiálom na sliznice, na ústa, na oči. Je tam veľké teplo, tí ľudia majú naozaj tendenciu si utierať spotené čelá, a tak ďalej. Takže takáto veľmi jednoduchá, triviálna jedna chyba môže spôsobiť vlastne takúto tragédiu."

Marta Jančkárová: „V akých podmienkach tí lekári a sestry tam vlastne pracujú, aby si aj naši diváci vedeli utvoriť názor? Lebo nikto nespochybňuje profesionalitu lekárov, ale zrejme tie podmienky sú iné než napríklad v Európe."

Boris Klempa: „No, treba povedať, že tie zdravotnícke systémy v týchto krajinách sú fakticky v kolapse, čiže tie podmienky sú pre nás ťažko predstaviteľné vôbec, v akých títo ľudia musia pracovať. Navyše aj tie klimatické podmienky sú veľmi náročné, čiže veľké teplo, pri práci v tých kompletných ochranných podmienkach, je to skutočne veľmi náročné. Tie ebola centrá sú vlastne plné, plné pacientov. Takže..."

Marta Jančkárová: „Ako sa pozeráte ako virológ na možné mutácie tohto vírusu? Je možné, že získa napríklad schopnosť vyššej infekčnosti a že nakoniec sa to zmení tak, že ju môžeme možno dostať niekedy kvapôčkovou infekciou? Aj to je možné?"

Boris Klempa: „Za normálnych okolností ten vírus vlastne zakaždým, keď sa dostane medzi ľudí, do tej ľudskej populácie, tak je to ako keby prvýkrát pre ten vírus. Prichádza z prírody, z toho prírodného zdroja a ľudí ako keby nestretol. A za normálnych okolností, keď sa nám podarilo vždy tú epidémiu zastaviť na úrovni niekoľkých mesiacov a rádovo stoviek prípadov, tak vlastne tá evolúcia sa zastavila tým ukončením epidémie. Toto je vlastne prvýkrát, kedy tá epidémia dosiahla takéto obrovské rozmery. Už trvá veľmi dlho. Všetky odhady ukazujú, že ešte veľmi dlho bude trvať. A práve kvôli tomu, že ten prenos vírusu z človeka na človeka už trvá tak dlho, tak treba už brať do úvahy aj to, že by mohlo prichádzať k evolúcii toho vírusu priamo v človeku. No a tie dôsledky tej evolúcie samozrejme je ťažko predpovedať, ale odborníci zatiaľ sú veľmi skeptickí k tomu, že by tie mutácie mohli viesť k zmene spôsobu prenosu vírusu. Takéto niečo je skutočne veľmi výnimočné."

Marta Jančkárová: „Vieme, že vírus ebola je na zozname možných biologických zbraní. Dá sa ľahko zneužiť teroristami?"

Boris Klempa: „Tak je to vírus, ktorý je samozrejme vysoko smrteľný, vysoko nákazlivý, a preto je na tomto zozname. Na druhej stane úprimne povedané pre tých teroristov by bolo veľmi náročné vlastne tú bioteroristickú zbraň z eboly pripraviť, takže osobne nepredpokladám, že by tu práve tento vírus bol použitý na takéto účely."

Marta Jančkárová: „Povedzme si, v akom štádiu je vývoj liečiv?"

Boris Klempa: „Tak táto epidémia, keď má vôbec nejaký pozitívny aspekt, tak je to možno to, že ten vývoj liečiv a vývoj vakcín vlastne v tomto momente získava určité „popostrčenie“. Je urýchlený. Vlastne všetky autority sú si vedomé toho, že to treba urýchliť. V súčasnosti tak najďalej z hľadiska toho klinického testovania, sú dve vakcíny. Jedna povedzme, že americká a jedna kanadská, ktoré vlastne už momentálne sa testujú aj na ľuďoch. A okrem týchto vakcín, čiže niečoho, čo dávame zdravým ľuďom, aby sme zabránili ich infekcii, tak existuje aj niekoľko takýchto experimentálnych liečiv, ktoré už dávame chorým ľuďom, a tu sú tiež asi dve momentálne také najsľubnejšie. Jedna z nich je práve ten ZMapp, ktorý bol používaný u tých evakuovaných pacientov v USA, aj v Španielsku."

Marta Jančkárová: „Tak verme, že sa skôr či neskôr ebolu podarí zastaviť a že sa nebude šíriť po ďalších kontinentoch. Pán Klempa, ďakujem pekne, že ste prišli. Dovidenia. Príjemný večer."

Boris Klempa: „Aj ja ďakujem za pozvanie."

Marta Jančkárová: „Preventívne opatrenia urobilo aj Slovensko, a to napriek tomu, že zavlečenie nákazy k nám nepovažujú odborníci za príliš pravdepodobné. Viac už hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Lenka Skalická."

Kristína Hamárová, redaktorka: „Aká je podľa Úradu verejného zdravotníctva možnosť alebo riziko zavlečenia eboly na Slovensko?"

Lenka Skalická, hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR: „Riziko výskytu eboly na Slovensku je málo pravdepodobné, ale teoreticky ho môže vlastne importovať osoba, ktorá navštívi rizikové oblasti, nakazí sa a vráti sa späť na Slovensko."

Kristína Hamárová, redaktorka: „Urobil Úrad verejného zdravotníctva nejaké opatrenia teda v prípade, že by sa ebola dostala na Slovensko?"

Lenka Skalická: „Úrad verejného zdravotníctva komunikuje s európskymi kompetentnými orgánmi a zúčastňuje sa audiokonferencii. Taktiež sme vydali usmernenie pre ošetrujúcich lekárov, ak by ich navštívil pacient, ktorý sa vrátil z postihnutých krajín. V tejto súvislosti Úrad verejného zdravotníctva pripravil aj informačný leták, ktorý bol distribuovaný na viacero inštitúcií, napríklad na infektologické pracoviská, na národné referenčné centrá a taktiež na regionálne úrady a kompetentné ministerstvá."

 Kristína Hamárová, redaktorka: „Aké konkrétne ministerstvá ste v tomto prípade oslovili?"

Lenka Skalická: „Úrad verejného zdravotníctva požiadal o súčinnosť vedúceho hygienika ministerstva dopravy, v prípade, ak by sa vyskytol prípad eboly aj na Slovensku, to znamená, že by sa muselo postupovať, ak by tento pacient priletel na letisko, to znamená, že by musela prísť preňho sanitka, ktorá by ho odviezla následne na kliniku infektológie na Kramáre. Následne by bola odobratá vzorka, ktorá by bola zaslaná do akreditovaného laboratória v Hamburgu."

Marta Jančkárová: „Toľko hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Lenka Skalická v rozhovore s kolegyňou Kristínou Hamárovou."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MI)

Kľúčové slová:
klinické lekárske vedy, Slovenská akadémia vied, virológia

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Ak by sa ebola dostala na Slovensko, šírila by sa rovnako ako v Afrike

Tlač