Odpoveď prináša projekt ŠKOLA NA DOTYK

01. 10. 2014

ilustračný obrázok deti a novej technikyProjekt ŠKOLA NA DOTYK sa v uplynulom školskom roku predstavil ako pilotný projekt zameraný na využitie tabletov a ďalších digitálnych technológií vo výučbe na desiatich školách na Slovensku. V rámci neho získali zúčastnené školy nielen technické vybavenie v podobe cca 300 tabletov, 10 notebookov a 10 veľkoplošných dotykových displejov (tabúľ), ale aj softvér na správu tabletov a softvérovú a didaktickú podporu od organizátora projektu, neziskovej organizácie EDULAB.

Výstupom projektu bol výskum sociologického merania, ktorého výsledky dopadli nad očakávanie. S výnimkou matematiky vo všetkých kategóriách mierne stúpla úroveň vlastného vnímania školskej úspešnosti zo strany žiakov. Najvýznamnejšie to bolo pri všeobecných schopnostiach a čítaní. Podľa štúdie až 100 zo 103 žiakov by si želalo naďalej sa učiť pomocou tabletov a až 98 zo 103 žiakov by tablety chcelo na všetkých predmetoch. Pozitívne názory na prítomnosť technológií vo výučbe vyjadrili v štúdii aj samotní pedagógovia. Podľa nich mali tablety na žiakov jednoznačne pozitívny vplyv, hlavne na ich motiváciu, kreativitu, zodpovednosť, ale aj na rozvoj spôsobilostí pri práci s technológiami. Učitelia ocenili na tabletoch aj možnosť práce individuálnym tempom.

 Keďže v rámci projektu Škola na dotyk nadobudli desiatky učiteľov cenné skúsenosti s výučbou pomocou dotykových technológií, o ktoré by bolo škoda sa nepodeliť, nezisková organizácia EDULAB sa podujala zorganizovať pre učiteľov z ostatných škôl v poradí už druhú konferenciu.

 Konferencia Škola na dotyk LIVE 2 sa uskutoční 16. októbra 2014 v Poprade.

 Pre tých pedagógov, ktorí nemajú možnosť zúčastniť sa na konferencii, vzdelávacie centrum EDULAB prináša zoznam škôl, ktoré budú pracovať ako školiace centrá pre ostatné školy so záujmom o výučbu s tabletmi a o digitálne technológie. Školenia pod názvom Škola na dotyk AKADÉMIA budú prístupné zdarma, miesta a termíny školení budú uvedené na stránke vzdelávacieho centra EDULAB, ako aj v ďalších číslach Učiteľských novín.

Zdroj:

sekcia informatiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Uverejnila: (MI)

 

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy, Spoločenské vedy , Humanitné vedy

Tlač