Potravinový odpad sa stane krmivom vďaka výskumu EÚ

17. 10. 2014

logo EKV rámci projektu NOSHAN sa potravinový odpad, najmä zo zeleniny, ovocia a mliečnych výrobkov, mení na krmivo pre zvieratá, a to pri nízkych nákladoch a nízkej spotrebe energie.

EÚ investuje viac ako 4 miliardy EUR do výskumu a inovácií v európskom biohospodárstve, ktoré efektívne využíva naše obnoviteľné biologické zdroje. Poľnohospodárstvo je kľúčovou zložkou, pretože zabezpečuje výrobu potravín, udržateľné riadenie prírodných zdrojov a podporuje rozvoj vo vidieckych oblastiach.

EÚ sa na celosvetovom vývoze potravín podieľa 18 %, čo predstavuje celkovú hodnotu 76 miliárd EUR. V EÚ a inde však poľnohospodárov brzdí poľnohospodársky odpad, ktorý stojí peniaze aj daňových poplatníkov – od 55 EUR do 99 EUR za tonu.

Riešenie, ktoré uprednostňuje výskumný projekt NOSHAN financovaný EÚ, t. j. premieňanie poľnohospodárskeho odpadu na krmivo pre zvieratá, by prinieslo nové príležitosti pre poľnohospodárov a zároveň znížilo závislosť Európy od dovozu krmív. To by zase vytvorilo nové ekologické pracovné miesta v oblasti zberu odpadu, v zariadeniach na úpravu odpadu a vo výrobe krmív. Túto koncepciu obzvlášť uvítajú vo vidieckych oblastiach, kde je rast menej intenzívny ako v mestských oblastiach a kde je odvetvie krmív významnou hnacou silou hospodárstva.

 Viac tlačová správa EÚ zo 16. 10. 2014

 

 

Zdroj:

Tlačová správa EK 16. 10. 2014

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
projekty, biotechnológie v poľnohospodárstve

Odbory vedy a techniky:
Pôdohospodárske vedy

Tlač