Pred 35 rokmi zomrela prvá slovenská astronómka Ľudmila Pajdušáková

09. 10. 2014

(07. 10. 2014; Rozhlasová stanica Frontinus; Regionál Rádia Frontinus; 11:00; por. 2/6; Ján Blahovec /)

Ján Blahovec, redaktor: Prvá slovenská astronómka Ľudmila Pajdušáková zomrela pred 35 rokmi 6. októbra 1979 vo Vyšných Hágoch. Počas života preslávila Slovensko po celom svete. Venovala sa sledovaniu meteoritov, najmä rojových. K jej najväčším zásluhám patrí objavenie 5 nových komét. Pôsobila vo Vysokých Tatrách na Astronomickom observatóriu Skalnaté pleso. Bola aj riaditeľkou Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied. Pochádzala z Radošoviec pri Senici a študovala na Gymnáziu v Kláštore pod Znievom. Po úmrtí rodičov sa sama starala o súrodencov, živila ich ako učiteľka na viacerých meštianskych školách. Miesto v Štátnom observatóriu Skalnaté pleso si našla v roku 1944. Najskôr tam pracovala ako technička. Popri zamestnaní študovala astronómiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Titul doktor prírodných vied získala v roku 1950 a vedeckú hodnosť kandidát vied v roku 1966. V roku 1967 ju zvolili za členku Medzinárodnej astronomickej únie. Publikovala viac ako 20 pôvodných vedeckých prác v domácich i zahraničných časopisoch, desiatky odborných prác a viac ako 100 prác vedecko‑popularizačného charakteru o astronómii, kozmonautike a svetonázorových problémoch."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie) 
(AO)

Kľúčové slová:
fyzikálne vedy, osobnosti vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač