Prof. Ján Turňa ocenený v Bruseli

13. 10. 2014

ocenenie Medzinárodné ocenenie z Bruselu pre prof. Turňu za prácu v prospech vedeckej komunity na Slovensku

Prof. Ján Turňa, generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR, prorektor UK a predseda Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu  sa stal laureátom 4. ročníka ceny European Projects Awards, ktorú mu udelila European Project Association 8. 10. 2014 v Bruseli na pôde Európskeho parlamentu. Ocenenie  si prevzalo aj ďalších 12 osobností z 11 členských štátov EÚ.

Vysoko hodnotený bol výnimočný prínos prof. Jána Turňu k rozvoju Európskej únie prostredníctvom realizácie europrojektov a národných projektov zameraných na budovanie a prevádzku komplexných informačných systémov a ďalších aktivít pre podporu vedy, výskumu, vývoja a vzdelávania v programovacom období 2007 – 2013.

„Riešime projekty, ktoré podporujú služby pre vedeckú komunitu, či už Slovenskú akadémiu vied, vysoké školy a čiastočne aj rezortné výskumné pracoviská. Snažíme sa sprístupniť informácie, ktoré sú pre vedu nutné, niektoré infraštruktúry a aplikačné softvéry,"
stručne zhodnotil prof. Turňa prínos CVTI SR pre slovenskú vedeckú komunitu.

Toto ocenenie prof. Turňu malo pozitívny ohlas aj na našich najvyšších postoch v Bruseli – bol prijatý veľvyslancom pri EÚ Ivanom Korčokom a aj viceprezidentom Európskej komisie Marošom Šefčovičom.


Mgr. J. Kravjar

Foto: SZ EÚ Brusel – MZV SR

Viac informácií: EUROPEAN PROJECTS AWARDS CEREMONY 2014Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
projekty, ceny za vedu a techniku

Prof. Ján Turňa je osobnosťou, ktorá prispela k rozvoju EÚ v programovacom období 2007 – 2013

Tlač