Protón opäť na začiatku

30. 10. 2014

televízia TA 3(27. 10. 2014; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 9/14; Peter Revús/Katrin Lengyelová, Richard Trutz)

Katrin Lengyelová, moderátorka: „Pred štyrmi rokmi dostali slovenskí onkologickí pacienti novú nádej v podobe ruskej protónovej liečby. Doposiaľ sa však nevyužila a už ani nevyužije. Technológiu posiela štát späť do Ruska a namiesto nej plánuje radšej kúpiť iné zariadenie."

Peter Revús, reportér TA 3: „Protónová terapia mala slúžiť pre onkologických pacientov v Ústrednej vojenskej nemocnici od konca roka 2011. Realita je však úplne iná, spoločný rusko‑slovenský projekt skrachoval."

Peter Pellegrini, minister školstva: „Ideme v tom konečne urobiť veľkú čiaru za touto traumou a ideme v týchto priestoroch vybudovať jedno moderné protónové centrum, ktoré bude plne v rukách štátu."

Peter Revús: „Technológia za niekoľko miliónov eur sa nachádza v nedostupnom colnom sklade v protónovom centre, pripravená je už na odvoz do Ruska."

Peter Pellegrini: „Slovenskej republike s dovozom a vývozom tejto technológie by nemali vzniknúť žiadne extrémne dodatočné náklady, ony nevznikli ani žiadne počiatočné."

Peter Revús: „Protón ale v Ružomberku nekončí, štát plánuje kúpiť nový urýchľovač aj s príslušenstvom za približne štrnásť miliónov eur."

Ján Turňa, Centrum vedecko‑technických informácií: „Teoreticky taká možnosť by bola, odkúpiť to vtedy dodané zariadenie, ale aj preto, že dnes sú novšie generácie zariadení, naozaj my chceme vybrať to najlepšie, aké vo svete existuje. Tak aj to je ten dôvod, že nebudeme trvať na tom zariadení, ktoré bolo dodané."

Peter Revús: „Úspešné spustenie protónovej terapie v Liptove bude stáť odhadom 30 až 40 miliónov eur, presné čísla ešte nie sú známe. Ministerstvo školstva chce využiť aj eurofondy, prvá pacienti podstúpia liečbu až niekedy v roku 2019."

Peter Vaněk, klinika radiač. a klin. onkológie ÚVN Ružomberok: „Keď kúpite kompletné centrum aj to kompletné riešenie znamená minimálne pol roka až rok tvrdých príprav do klinického spustenia."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MI)

Kľúčové slová:
CVTI SR, projekty, inovácie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy, Lekárske vedy

Tlač