Škola na dotyk LIVE 2 – konferencia s nadčasovým posolstvom

22. 10. 2014

CenaViac než 300 pedagógov z materských, zo základných a zo stredných škôl z celého Slovenska sa v polovici októbra zišlo v Poprade na konferencii Škola na dotyk LIVE 2. Okrem príspevkov hostí si vypočuli aj prezentácie samotných učiteľov, ktorí nadobudli skúsenosti s využitím tabletov vo vyučovacom procese v rámci minuloročného pilotného projektu Škola na dotyk.

Na konferencii vystúpil aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Pellegrini. Zdôraznil potrebu využívania nových moderných technológií vo výučbe. „Digitálne prostredie sa stáva realitou, na ktorú musia školy pružne reagovať a svojich žiakov a študentov naň čo najlepšie pripraviť,“ povedal Peter Pellegrini.

Prednedávnom bolo do viac ako 4 000 škôl na Slovensku rozposlaných v tzv. „digitálnych balíčkoch“ (národný projekt EVS RŠ) približne 20 000 tabletov, a tak je téma ich využitia v pedagogickej praxi zo strany učiteľov viac než žiaduca.

Konferencia bola okrem iného zameraná na možnosti využívania tabletov priamo na vyučovacej hodine v triede, v školských projektoch či v teréne. Pre tých pedagógov, ktorí nemali možnosť zúčastniť sa na konferencii, ponúka vzdelávacie centrum EDULAB v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom sériu školení k problematike použitia tabletov ako efektívnej učebnej pomôcky. Všetky informácie sú k dispozícii na webovej stránke vzdelávacieho centra.

 

Veľká súťaž pre učiteľov

Na konferencii odovzdal pán minister aj hlavnú cenu Veľkej súťaže pre učiteľov, ktorou je týždenný letecký zájazd do New Yorku. Ceny a ďakovné listy za osobný prínos k rozvoju moderného školstva si z rúk ministra prevzali piati výhercovia z rôznych kútov Slovenska.


Zdroj a fotozdroj:

sekcia informatiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
konferencie, vzdelávanie

Tlač