Slovenskí vedci v Bratislave a v Košiciach protestovali proti navrhnutému zníženiu rozpočtu SAV

30. 10. 2014

Rozhlasová stanica Regina_logo(29. 10. 2014; Rozhlasová stanica Regina; Žurnál Rádia Regina; 17:00; por. 5/10; Peter Béreš)

Peter Béreš, moderátor RTVS: „Transparenty s heslami Investujme do vedy a techniky, budúcnosť nám poďakuje, či Veda chce žiť a nie prežívať, aj takto dali slovenskí vedci v Bratislave a v Košiciach najavo nesúhlas s malou podporou vedy. Podľa nich ani ministerstvom školstva navrhovaný presun 8 miliónov eur na projekty nerieši navrhnuté zníženie rozpočtu akadémie. Riaditeľ Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach Karol Flachbart."

Karol Flachbart, riaditeľ Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach: „Tá iniciatíva Veda chce žiť sa obracia na vládu a takisto parlament aby si uvedomili, že veda určitým spôsobom je investícia do budúcnosti, aby podporili jednak tú Slovenskú akadémiu vied v takom rozsahu ako napríklad v tomto roku, aby takisto podporili tú grantovú agentúru APVV a takisto aby sme boli vyňatí z programu ESO, to je tá reforma verejnej správy, pretože my nie sme úradníci, my sme kvalitní výskumníci."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie) 
(MB)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Spoločenské vedy

Tlač