Slovensko vráti protónový urýchľovač ruskému majiteľovi, nový chce kúpiť z európskych peňazí

29. 10. 2014

Rádio REGINA(27. 10. 2014; Rozhlasová stanica Regina; Žurnál Rádia Regina; 17:00; por. 3/10; Milan Velecký/Matej Baránek)


Matej Baránek, moderátorka RTVS: „Mala to byť pýcha slovenskej medicíny. Protónové terapeutické centrum v Ružomberku malo šetrnejšou formou liečiť zhubné nádory. No po 4 rokoch od slávnostného otvorenia sa v ňom neliečil ani jeden pacient a ani nebude. Protónový urýchľovač slovenská strana vráti jeho majiteľovi v Rusku. Namiesto neho ministerstvo školstva sľubuje nové zariadenie."


Milan Velecký, redaktor RTVS: „Protónový urýchľovač za viac ako 10 miliónov eur bol vklad ruskej strany a nikdy neslúžil na medicínske účely. Problémom je najmä certifikácia zariadenia na podmienky Európskej únie a chýbajúca medicínska časť. Projekt presunuli pod rezort školstva a minister Peter Pellegrini sa rozhodol ruský stroj vrátiť jeho majiteľovi a na kúpu nového vyčleniť 15 miliónov eur z programu financovaného Európskou úniou."


Peter Pellegrini, minister školstva: „Z týchto prostriedkov v rámci  nového projektu by mala byť zakúpená nová technológia, aby sme z nového programovacieho obdobia 2014 – 2020 mohli pripraviť projekt na tú medicínsku časť, aj  na liečenie pacientov na Slovensku."


Milan Velecký: „Vo svete je takmer 50 takýchto centier, najbližšie v Prahe. Tam išlo o súkromnú investíciu do oveľa väčšieho centra za viac ako 120 miliónov eur. Ružomberské by malo stáť pätinu tejto sumy a postaviť ho má štát, ale len vtedy, ak riaditeľ Centra vedecko‑technických informácií Ján Turňa získa nenávratný príspevok z fondov Európskej únie."


Ján Turňa
, riaditeľ Centra vedecko‑technických informácií: „Doposiaľ máme 5 veľkých  národných projektov, všetky sú objemovo väčšie ako tento projekt."


Milan Velecký: „Ak sa z peňazí Európskej únie podarí do konca budúceho roku kúpiť nový protónový urýchľovač, tak pacienti s onkologickými ochoreniami by sa mali touto novou šetrnejšou metódou začať v Ružomberku liečiť o 4 až 5 rokov. Milan Velecký, RTVS."


Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MI)

Kľúčové slová:
CVTI SR, projekty, inovácie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy, Lekárske vedy

Tlač