Slovenskú ekonomiku môžu podľa vedcov zachrániť investície do starnúcej populácie

30. 10. 2014

Rozhlasová stanica Regina_logo

(29. 10. 2014; Rozhlasová stanica Regina; Regionálne správy z Bratislavy; 14:00; por. 3/4; Martina Gapčová, Martina Gapčová)

Martina Gapčová, moderátorka RTVS: „Európska populácia starne, rodí sa menej detí a ľudia sa dožívajú vyššieho veku. Šancou pre Slovensko, ale aj celosvetovú ekonomiku je preto podpora investícií do potrieb starnúcej populácie. K záveru dospel vedecký tím Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied pod vedením Viliama Páleníka. Dnes prezentovali takzvaný projekt striebornej ekonomiky ako potenciálu budúceho rastu v starnúcej Európe, ktorý financovali z eurofondov."

Viliam Páleník, Ekonomický ústav SAV: „Tlak na verejné financie je problém starnutia, je to tá tienistá stránka pre verejné financie, ale tou šancou pre ekonomiku je produkovať tovary a služby špeciálne pre starších a tým uspokojiť ich potreby, ale zároveň aj rozvinúť ekonomické aktivity, ktoré umožnia financovať starnutie."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)
(MB)

Kľúčové slová:
ekonomické vedy a obchod , Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač