SR koordinuje V4 pri schvaľovaní spoločného európskeho neba

13. 10. 2014

BRATISLAVA 8. októbra, tlačová správa. 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja koordinuje spoločný postup krajín V4 pri rokovaniach Rady ministrov pre dopravu, telekomunikácie a energetiku (Rada TTE) v Luxemburgu tak, aby sa nám lepšie darilo presadzovať naše spoločné záujmy. Už včera sme sedemnástim veľvyslancom z krajín Európskej únie prezentovali slovenský postoj k témam, ktoré sa dnes diskutovali na spoločnom zasadnutí Rady TTE. Pred dnešným rokovaním si potom Slovensko dohodlo spoločný postup s krajinami V4 napríklad pri problematike európskeho neba alebo pri používaní bezpilotných lietadiel.

„Ako predsedajúca krajina spoločenstva štátov V4 sme sa ešte pred oficiálnym zasadnutím Rady ministrov pre dopravu rozhodli zorganizovať stretnutie zástupcov krajín V4 a prediskutovať si spoločný postup v kľúčových otázkach,“ povedal štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko. Ako dodal, pri rokovaniach o spoločnom európskom nebi to môže pomôcť nastaviť jednotné pravidlá tak, aby vyhovovali aj Slovensku. „Poskytovanie leteckých navigačných služieb patrí k strategickým záujmom z hľadiska obrany štátu a zámer oddeliť podporné služby od letových prevádzkových služieb môže ohroziť národné záujmy,“ uviedol F. Palko.

Druhou dôležitou témou dnešných rokovaní bolo zavádzanie spoločných pravidiel pre používanie bezpilotných lietadiel. Slovenská republika podporuje otvorenie trhu civilnej leteckej dopravy pre bezpečné a udržateľné používanie systémov diaľkovo pilotovaných lietadiel za predpokladu, že budú prijaté jednotné harmonizované požiadavky pre rôzne oblasti civilného letectva, a to napríklad pre bezpečnosť, ochranu súkromia občanov alebo poistenie zodpovednosti. Prítomní sa zaoberali aj problematikou štvrtého železničného balíka alebo liberalizácie prístavov.

Práve štvrtý železničný balíček bol aj témou separátnych rokovaní F. Palka so štátnou tajomníčkou holandského ministerstva pre infraštruktúru a životné prostredie Wilmou Mansveldovou a štátnym tajomníkom pre politiku udržateľnosti v Luxembursku Camillom Giraom. Na rokovaniach sa zúčastnil aj veľvyslanec, zástupca Stáleho predstaviteľa Holandského kráľovstva pri EÚ Wepke Kingma a veľvyslanec a zástupca Stáleho predstaviteľa Luxemburského veľkovojvodstva pri EÚ Georges Friden. 

Záujmy krajín V4 na rokovaní Rady ministrov okrem F. Palka obhajuje zástupca maďarského štátneho tajomníka pre infraštruktúru Zsolt Becsey, námestník ministra dopravy Českej republiky Ladislav Němec a štátny tajomník poľského Ministerstva infraštruktúry a rozvoja Zbigniew Klepacki.

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

 

Zdroj: PR servis, 8. 10. 2014
Foto

Zverejnila: AO

Kľúčové slová:
strojárstvo

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač