Týždeň vedy a techniky 2014 v SAV

23. 10. 2014

logo SAVV rámci Týždňa vedy a techniky od 10. do 16. novembra 2014, Slovenská akadémia vied (SAV)  pripravila pestrý program aj tento rok.

Pracovníci všetkých troch jej oddelení – oddelenia neživej prírody, živej prírody a chemických vied a oddelenia spoločnosti a kultúry pripravili podujatia v šiestich slovenských mestách. V Bratislave, Košiciach, Nitre, Banskej Bystrici, Zvolene a Tatranskej Lomnici.

Prednášky, semináre, prehliadky laboratórií, prezentácie, dni otvorených dverí, súťaže, kvízy a výstavy budú k dispozícii pre každého, kto sa v týchto dňoch rozhodne dozvedieť o akadémii viac. Verejnosť bude mať možnosť spoznať pracovné postupy, metódy výskumu, minulé výsledky i ďalšie možnosti špičkových vedcov a ústavov Slovenskej akadémie vied. Návštevníci podujatí Týždňa vedy a techniky budú mať počas tejto akcie možnosť zoznámiť sa aj s prístrojmi, technológiami, materiálmi či pracovnými postupmi, ku ktorým sa za normálnych okolností nedostanú.

Napríklad Ústav krajinnej ekológie SAV ponúkne odborný program na tému Výskum krajiny, jej zložiek a prvkov s využitím v praxi. Botanický ústav SAV zasa dni otvorených dverí, na ktorých budú jeho pracovníci okrem iného odpovedať na otázky, ktoré riešia pri štúdiu rastlín, húb a ich spoločenstiev. Vedci z Matematického ústavu SAV budú okrem iného prednášať o starej a novej, ale tiež o ostrej a neostrej matematike. Ale aj o tom, ako matematika pomáha zvyšovať bezpečnosť jadrových elektrární. V Astronomickom ústave v Tatranskej Lomnici bude paralelne s večernými prednáškami prehliadka objektov nočnej oblohy. Ústav merania pripravil okrem iného aj unikátne laboratórium v lese, kde budú hosťom vysvetľovať možnosti merania extrémne slabých magnetických signálov, ale návštevníci tohto ústavu sa budú môcť zoznámiť napríklad aj so špičkovým mikroskopom. Ústav etnológie ponúkne medzi svojimi akciami napríklad aj prednášku Stereotypy vo vtipoch o Rómoch, jedna z prednášok na Ekonomickom ústave SAV je zasa zameraná na aktuálne ekonomické a sociálne otázky vývoja svetovej a slovenskej ekonomiky. Cestovanie v čase vo svete literatúry pripravil Ústav slovenskej literatúry SAV s témou: čo sa o slovenskej literatúre 19. storočia učili gymnazisti v 19. storočí. Zvolenský Ústav ekológie lesa SAV pripravil v Arboréte Mlyňany možnosť absolvovať exkurzie po náučných chodníkoch arboréta pod vedením odborných sprievodcov.

Ale v programe Týždňa vedy a techniky je napríklad aj rozprávanie o slovenských parazitológoch na Ďalekom východe, ktoré pripravil košický Parazitologický ústav SAV, alebo napríklad umenovedno-vzdelávacie podujatie s témami Traja králi vo vizuálnej kultúre stredoveku, Vianočné piesne a koledy z ústnej tradície a Koledovanie v ľudovom divadle – priestor, hravosť, radosť. Pripravili ho spolu Ústav hudobnej vedy, Ústav dejín umenia a Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV. Pre záujemcov o iný druh vedy a výskumu nachystali v banskobystrickom pracovisku Geologického ústavu deň otvorených dverí, kde sa bude dať zoznámiť napríklad so spôsobom spracovania vzoriek či využívanými analytickými prístrojmi. Prognostický ústav zasa pripravil napríklad prednášku na tému Prognóza vývoja domácností v SR v strednodobom a dlhodobom horizonte. Ale akcií z ponuky ústavov SAV je na výber oveľa viac.

Podrobný program akcií SAV nájdete TU.Zdroj:

Slovenská akadémia vied

Ďalšie informácie na www.tyzdenvedy.sk

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
konferencie, semináre, výstavy, popularizácia vedy a techniky

Tlač