Univerzita Komenského predstaví možnosti štúdia na veľtrhu vzdelávania Akadémia

03. 10. 2014

Univerzita Komenského v Bratislave_logoTlačová správa, Bratislava 3. októbra 2014: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) sa aj tento rok zúčastní na najväčšom domácom veľtrhu vzdelávania Akadémia & Vapac.
 
Na 18. ročníku veľtrhu sa predstaví všetkých trinásť fakúlt Univerzity Komenského, ako aj Centrum ďalšieho vzdelávania UK.

Veľtrh, ktorý sa uskutoční od 7. do 9. októbra 2014 v AEGON Aréne NTC v Bratislave, sa koná pod záštitou JUDr. Maroša Šefčoviča, PhD., podpredsedu Európskej komisie, a Ing. Petra Pellegriniho, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Zástupcovia fakúlt UK predstavia záujemcom o štúdium podmienky a možnosti štúdia, usmernia ich pri výbere študijného programu a poradia, ako sa pripraviť na prijímacie konanie. Centrum ďalšieho vzdelávania UK predstaví široké portfólio vzdelávacích programov vedúcich k zvyšovaniu kompetencií a zručností so zameraním na profesijný a osobnostný rast.

Na záujemcov o štúdium na UK čaká okrem informačných a propagačných materiálov o UK aj špeciálne číslo časopisu Naša univerzita, ktoré aj tento rok priblíži možnosti a podmienky štúdia na fakultách UK, ale zároveň predstaví možnosti stravovania, ubytovania, športového vyžitia, program Erasmus+ a pod.

„Získanie kva¬litného vzdelania poskytuje absolventom účinný azyl pred prepadom do siete úradov práce. Aj preto verím, že maturanti budú výber vysokej školy dôsledne zvažovať a rozhodnú sa správne,“ hovorí rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
Bližšie informácie:
PhDr. Andrea Földváryová
vedúca
Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Univerzita Komenského v Bratislave
Tel.: +421 2 592 44 355
E-mail: andrea.foldvaryova@rec.uniba.sk
www.uniba.sk
www.facebook.com/Comenius.University

Uverejnila: MB

Kľúčové slová:
vysoké školy, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Lekárske vedy , Spoločenské vedy , Humanitné vedy

Tlač