UPJŠ v Košiciach sa zapojila do Európskeho týždňa programovania

22. 10. 2014

logo UPJŠ v KošiciachKošice, 17. október 2014: Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach sa zapojila do Európskeho týždňa programovania sériou zaujímavých prednášok.

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach minulý piatok odštartovala ďalší ročník prednášok odborníkov v oblasti prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky prednáškou Radoslava Staša a Lucie Hajdukovej, bývalých absolventov PF UPJŠ pôsobiacich vo firme IBM, nazvanou „Čo sa mi stane ak budem informatikom?“

Podujatie určené žiakom základných škôl, študentom a učiteľom stredných škôl, i študentom UPJŠ, bolo súčasťou série prednášok a zaujímavých akcií pripravených v rámci Európskeho týždňa programovania, ktorého cieľom bolo zviditeľniť programovanie a priblížiť ho laickej verejnosti so zámerom umožniť jej naučiť sa v tejto oblasti niečo nové a zaujímavé.

„Prednášky sa mohli školy so svojimi študentmi zúčastniť buď priamo na pôde našej fakulty, alebo videokonferenčne prostredníctvom systému SeeVogh. Osobne sa jej zúčastnilo asi šesťdesiat študentov z piatich škôl a prostredníctvom videa ju mohlo naživo sledovať okolo päťsto študentov z takmer tridsať škôl celého Slovenska. Študenti sa pritom dozvedeli, aká je pracovná náplň informatika, ako sa ním možno stať, aké sú zvyčajné očakávania mladých ľudí a aká je realita, čo je potrebné pre úspech informatika a čomu sa venuje firma IBM. O tom, že ich päťdesiatminútová prednáška zaujala, svedčila rovnako dlhá diskusia, v ktorej sa prítomní študenti v sále, aj videokonferenčne, pýtali prednášajúcich množstvo otázok. Odpoveď dostali aj na také dotazy, aká potrebná je pre informatika matematika a ako sú v odbore informatiky vnímané ženy,“ hovorí RNDr. Róbert  Hajduk, PhD. z Centra celoživotného vzdelávania Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.

 Aktuálne informácie o cykle prednášok ako i ďalšie aktivity UPJŠ smerom k školám nájdete na stránke http://skoly.upjs.sk

 

Zdroj:

Tlačová správa UPJŠ v Košiciach
RNDr. Jaroslava Oravcová
hovorkyňa

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
počítačové a informatické vedy, informačné a komunikačné technológie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Európsky týždeň programovania

Tlač