V Košiciach vzniká univerzitný vedecký park

17. 10. 2014

Rozhlasová stanica Regina_logo

(09. 10. 2014; Rozhlasová stanica Regina; Žurnál Rádia Regina; 12:00; por. 11/16; Tonka Dešková,  Martina Gapčová)

Martina Gapčová, moderátorka: „V Košiciach vzniká univerzitný vedecký park. Zakladajú ho tri východoslovenské vysoké školy   Technická univerzita Košice spolu s košickou Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika a Prešovská univerzita. Konzorcium má zaručiť kvalitu vedeckých výstupov a výrazne prispieť k rozvoju inovácií na východe Slovenska."

Tonka Dešková, redaktorka: „Univerzitné vedecké parky by mali byť miestom prvého kontaktu pre firmy, ktoré majú záujem o spoluprácu s výskumom. Vedúci centra inovácií Technickej univerzity v Košiciach František Jakab."

František Jakab, vedúci centra inovácií TU Košice: „Vzniká prostredie, ktoré bude pomáhať výskumným centrám na univerzitách komunikovať s priemyslom. Získajú podporné služby, v rámci ktorých sa tie ich myšlienky inovácie budú transformovať do priemyselných riešení a zasa naopak. Priemysel zadefinuje problémy, ktoré potrebuje riešiť."

Tonka Dešková: „Univerzitný vedecký park technikom by mal riešiť úlohy v piatich vedných odboroch. Informačné technológie, elektrotechnika, strojárstvo, stavebné a environmentálne inžinierstvo. Opäť František Jakab."

František Jakab: „V súčasnosti sa rieši tridsaťšesť takzvaných pilotných tematických projektov a výstupom týchto projektov budú potom, či už priemyselné zóny, či už povedzme rôzne potenciálne patenty, alebo nejaké riešenia, ktoré sú pripravené pre prax."

Tonka Dešková: „Pri príprave univerzitného vedeckého parku technikom sa chcú východoslovenské univerzity inšpirovať u svojich bratislavských kolegov. Podľa Michala Riesa z Univerzity Komenského sú základom úspešnosti parkov kvalitné ľudské zdroje."

Michal Ries, Univerzita Komenského Bratislava: „To, čo je v Bratislave naša sila, že máme priemysel, máme kapitál, máme obrovské ľudské zdroje, musíme im vytvoriť lepšie podmienky a zmotivovať ich, aby prišli do parku a dať im výskumné a vývojové projekty."

Tonka Dešková: „Snaha univerzít o aplikáciu výsledkov výskumu do praxe by sa podľa generálneho riaditeľa Výskumno-vývojového ústavu ZŤS Košice Jaromíra Jezného mala stať aj súčasťou ich hodnotenia."

Jaromír Jezný, riaditeľ Výskumno vývojového ústavu ZŤS Košice: „Mali by sa zmeniť hodnotenia akreditačných komisií, aby boli nútené univerzity spolupracovať s priemyslom a spoločné efekty by mali byť meradlom efektivity univerzít."

Tonka Dešková: „Univerzitný vedecký park Technikom Košice bude stáť takmer štyridsaťdva miliónov eur a financovaný bude z eurofondov. Fungovať by mal od júna budúceho roka."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)
(MB)

Kľúčové slová:
vysoké školy, vedecké parky

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač