Veda v CENTRE: 100 rokov modernej kryštalografie

20. 10. 2014

Veda v CENTRE_30-10-2014 plagát

 prof. Ing. Marian Koman, DrSc.,
 Slovenská technická univerzita v Bratislave

prof. Ing. Marian Koman, DrSc.

Dňa 30. 10. 2014 (štvrtok) o 17.00 hod. bude hosťom vedeckej kaviarne Veda v CENTRE významný slovenský vedec, chemik a uznávaný odborník v oblasti anorganickej chémie a kryštalografie prof. Ing. Marian Koman, DrSc., z Katedry anorganickej chémie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Vo svojej vedeckej práci sa dlhodobo venuje výskumu koordinačných zlúčenín röntgenovou štruktúrnou analýzou. V súčasnosti je predsedom Odbornej skupiny chémie a fyziky tuhých látok a zároveň je podpredsedom Regionálneho komitétu českých a slovenských kryštalografov, ktorej zriaďovateľom je Akadémia vied ČR a Slovenská akadémia vied.

100 rokov modernej kryštalografie – je názov októbrovej vedeckej kaviarne, v ktorej sa dozvieme, že kryštalografia je moderná veda o morfológii, chemickej štruktúre a fyzikálnych vlastnostiach kryštálov. Pojednáva o vnútornom usporiadaní atómov, iónov a molekúl v tuhých telesách.

História kryštalografie siaha až do 8. storočia p. n. l., do kultúrne a vedecky vyspelého Grécka, kde sa postupne zrodili základy takmer všetkých prírodných vied.

Prof. Koman nám vo svojej prednáške, okrem iného, vysvetlí, prečo sa práve pred 100 rokmi začala písať novodobá história modernej kryštalografie a čo bolo dôvodom, že pri tejto príležitosti vyhlásila OSN rok 2014 za Medzinárodný rok kryštalografie. 

V neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj vy. Vedecká kaviareň  Veda v CENTRE sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A (Patrónka) v Bratislave. Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný.

Uverejnila: MB

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky, osobnosti vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač