Veda v CENTRE – Nitra: Tajomstvá ukryté v kostiach

17. 10. 2014

Ing. Ján Obuch, PhD. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre pripravila na 23. októbra 2014 ďalšie posedenie pri šálke kávy s osobnosťami vedy. Hosťom vo vedeckej kaviarni bude Ing. Ján Obuch, PhD., popredný slovenský osteológ, horolezec a jaskyniar.

Ing. Ján Obuch, PhD. ukončil v roku 1974 štúdium na Lesníckej fakulte VŠLD vo Zvolene (súčasnej Technickej univerzity) a nastúpil na miesto zoológa v Považskom múzeu v Žiline. Ako aktívny horolezec a jaskyniar sa špecializoval na vyhľadávanie nálezísk kostí na skalách a v jaskyniach. Po roku 1989 nadviazal na tento výskum na pracovisku Botanickej záhrady Univerzity Komenského v Blatnici. V roku 2010 obhájil dizertačnú prácu, v ktorej zhrnul poznatky o potrave sovy obyčajnej. Pri porovnaní potravy 8 druhov sov z územia Slovenska vyhodnocuje materiál vyše 225 000 kusov koristi. Uvádza tiež vlastné zbery z ďalších 10 krajín Európy a 8 krajín Ázie. Výsledky sú prínosom k poznaniu fauny týchto krajín. Na Slovensku spracoval tiež fosílne (pleistocénne) zbery z hniezd belane tundrovej a subfosílne vzorky zvyškov potravy výra, plamienky driemavej a sovy obyčajnej, ktoré prispeli k poznaniu vývoja prírody v holocéne. Zistil, že takzvané cintoríny netopierov v jaskyniach sú zásobárňami koristi kún. Spolupracuje tiež na výskume potravy viacerých druhov denných dravcov.

Názov prednášky
Tajomstvá ukryté v kostiach

Obsah prednášky
Ukážky z výskumov, súvisiacich s náleziskami kostí rôzneho veku a pôvodu, ako sú napríklad cintoríny netopierov v jaskyniach alebo fosílne a recentné hniezda sov na skalách. Po získaní skúseností s vyhľadávaním potravných zvyškov sov na Slovensku sa prednášajúci bude venovať problematike potravnej ekológie sov v iných krajinách Európy a Ázie. V súčasnosti ukončuje výskum v Jordánsku a pokračuje na determinácii zberov z Nórska.

Pozvánka

Kedy: 23. októbra 2014
Kde: divadelná kaviareň Tatra v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre

Zdroj: Fakulta prírodných vied UKF

(JN)

Tlač