Vedecká cukráreň: Sila svetla – lasery v 21. storočí

28. 10. 2014

Podujatie Bratislavská vedecká cukráreň sa uskutoční 18. novembra 2014 o 9. 00 hod. v budove CVTI SR. Prednáša doc. Alžbeta Marček Chorvátová, Ph.D.

Laser ako unikátny zdroj koherentného optického žiarenia našiel veľmi skoro po prvej úspešnej realizácii v roku 1960 (rubínový laser skonštruovaný T.  Maimanom) svoje uplatnenie v mnohých oblastiach, od inžinierstva, cez zábavný priemysel až po oblasť medicíny. Na prednáške budú pomocou praktických ukážok predstavené vlastnosti laserov a ich rôznorodé aplikácie.

 Študenti sa zoznámia s príkladmi využitia laserov v priemysle, materiálových technológiách pri 3D tlači, laserových show až po laserovú diagnostiku v biomedicíne. Jadrom prednášky bude vysvetlenie využitia laserov na sledovanie interakcie svetla a živých organizmov. Keďže svetlo a život sú vývojovo nerozlučne späté, lasery umožňujú vedcom pozorovať štruktúru a dynamiku biologických objektov, ako napríklad bunkový metabolizmus alebo fotosyntéza. Pomocou laserov vieme dnes zobrazovať štruktúry buniek a molekúl až na úroveň milióntiny milimetra (nanometrov) a sledovať ich dynamiku až s presnosťou na trilióntiny sekundy (pikosekundy). Optické techniky v biomedicíne čoraz intenzívnejšie prenikajú do nášho každodenného života, pretože svetlo mnohokrát umožňuje uskutočniť zákroky efektívnejšie, menej invazívne a bezkontaktne. Vďaka laserom tak v 21. storočí vstupujeme do nového veku fotoniky s exponenciálne rastúcim počtom aplikácií.

Alžbeta Marček Chorvátová

doc. Alžbeta Marček Chorvátová, Ph.D.

pôsobí v oblasti biofotoniky, čo je vedná oblasť využívajúca svetlo pri štúdiu vlastností živých organizmov, predovšetkým za pomoci laserov. Vyštudovala odbor Biofyzika na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave a získala Ph.D. v odbore Fyziológia na Univerzite Claude Bernard v Lyone vo Francúzsku. Pôsobila v Kanade a v Anglicku.

Od roku 2008 je vedúcou Laboratória bunkovej biofotoniky a od roku 2011 vedúcou Oddelenia biofotoniky v Medzinárodnom laserovom centre v Bratislave. Pedagogicky pôsobí predovšetkým na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave. doc. Marček Chorvátová je člen-senior svetovej optickej spoločnosti SPIE. Je autorkou viac ako 40 zahraničných publikácií a 6-tich kapitol v knihách. Špecializuje sa na biofotoniku a nanobiofotoniku, a to predovšetkým so zameraním na sledovanie bunkovej fyziológie pomocou laserových metód. Spolu so svojím tímom zrealizovala priekopnícke práce v oblasti aplikácii časovo rozlíšenej fluorescencie vlastných (endogénnych) fluorofórov.

Bratislavská vedecká cukráreň je spoločný projekt Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, CVTI SR a občianskeho združenia Mladí vedci Slovenska.
Organizátori realizujú stretnutie žiakov a študentov s odborníkom raz mesačne v dopoludňajších hodinách v kongresovej sále Centra vedecko-technických informácií SR na 2. poschodí.


Spracovala: MI

Zdroj: Pozvánka

Kľúčové slová:
CVTI SR, popularizácia vedy a techniky

Tlač