25 rokov po zmene: Kapitalizmus neláka

24. 11. 2014

Televízna stanica STV 1_logo(19.  11. 2014; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 15/24; Marek Zgalinovič, Janette Štefánková)

Janette Štefánková, moderátorka: „Dvadsaťpäť rokov po nežnej revolúcii a páde bývalého režimu Slováci považujú socializmus za prijateľnejší spoločenský systém ako kapitalizmus. Naznačil to prieskum Sociologického ústavu Akadémie Vied. Väčšina respondentov sa však vyslovila za tretiu cestu. Niečo medzi socializmom a kapitalizmom."

Marek Zgalinovič, redaktor: „Keď sa v roku 1989 ľudí pýtali, akou cestou by sa mala spoločnosť uberať, za kapitalizmus boli tri percentá, za socializmus viac ako štyridsať (45) percent Čechov a Slovákov. Už pred dvadsiatimi piatimi rokmi bol najväčší záujem o cestu medzi nimi (47 %)."

Miroslav Tížik, sociológ, Sociologický ústav SAV: „Počas nežnej revolúcie veľkým ideálom bolo dosiahnuť autentický socializmus. Neskôr sa začalo operovať, že skúsme vytvoriť taký model ako je vo Švédsku. Neskôr sa to presunulo k Rakúsku, ale stále ten ideál sa točiť okolo vlastne sociálnej trhovej ekonomiky, okolo toho, čo sa považuje za sociálny štát."

Ján Budaj, líder nežnej revolúcie: „Program VPN hovoril o sociálno ekonomickom tržnom hospodárstve s ekologickou citlivosťou. To dávno línia politických vlád opustila."

Marek Zgalinovič: „Dnes považuje kapitalizmus za systém, ktorý najlepšie dokáže ochrániť ľudskú dôstojnosť iba menšina. Ani nie osem (7,8) percent ľudí. Je to však viac ľudí ako sa v roku 1989 chcelo podľa prieskumu vydať na cestu kapitalizmus (3 %). Dvojnásobne viac ľudí (15,6 %) sa vyslovilo za socializmus. Jeho podpora však za dvadsaťpäť rokov klesla o dve tretiny (zo 45 %). Niečo medzi socializmom a kapitalizmom má stále najširšiu podporu verejnosti (2014 = 51 %, 1989 = 47 %)."

Miroslav Tížik: „Za tých dvadsaťpäť rokov vlastne systematicky sa vytvára obraz, socializmus sa stotožňuje s totalitou. Preto vlastne ľudia nechcú žiť v tom, čo odmietli."

James Krapfl, sociológ, Sociologický ústav SAV: „Ľudia sa majú dnes podľa vlastných uvažovaní lepšie hospodársky, než mali za socializmu. Aj keď si tiež myslia, že život bol trochu lepší za socializmu. Takže to nesúvisí úplne s hospodárskymi podmienkami, ale niečo už morálneho, medziľudského."

Marek Zgalinovič: „Ján Budaj rozumie voľbe väčšiny, ktorá je za systém niečo medzi. Každý doterajší režim bol totiž podľa neho nejakým spôsobom problémový. Neslobodu z čias socializmu vystriedala napríklad vysoká nezamestnanosť."

Ján Budaj: „A je pochopiteľné, že občan povie, ja by som chcel vybrať tie najlepšie vlastnosti zo všetkých systémov. Tak ako keby sme si vyberali manželku a povedali by sme, že ja si viem predstaviť tie najlepšie vlastnosti zo všetkých žien, ktoré poznám."

Marek Zgalinovič: „Kým ľudia so základným vzdelaním majú bližšie k socializmu, vysokoškolsky vzdelaní preferujú strednú cestu."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)
(MB)

Kľúčové slová:
sociálne vedy , Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač