Audítori EK odhadujú chyby na 9 miliárd

14. 11. 2014

Televízna stanica STV 1_logo(06. 11. 2014; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 11/22; Anna Tkáčová, Viliam Stankay, Jana Košíková)

Viliam Stankay, moderátor: „Energetika, regionálna politika a doprava. V týchto troch oblastiach sa strácajú eurofondy najčastejšie. Audítori Európskej komisie vyčíslili, že len vlani sa pre chyby členských krajín v ich čerpaní minulo neefektívne minimálne 9 miliárd EUR."

Jana Košíková, moderátorka: „Problém sa týka aj Slovenska. Päť z jedenástich operačných programov nám Brusel pre viaceré podozrenia stále blokuje. Ide o takmer štvrť miliardy EUR."

Anna Tkáčová, redaktorka: „Taliansky farmár získal z európskych peňazí podporu pod podmienkou, že sa pri pestovaní zaobíde bez pesticídov. V skutočnosti si s nimi pomohol minimálne dvanásťkrát. Malý nemecký podnik dostal eurofondy na automobilový výskum. V skutočnosti bol však priamo napojený na veľké korporácie, ktoré by takúto pomoc len tak nezískali. Aj na tieto pochybenia upozorňuje Európsky dvor audítorov v najnovšej správe. Odhaduje pritom, že takmer 9 miliárd z eurofondov vlani neskončilo tam, kde v skutočnosti malo. Takmer 5-percentná miera chybovosti dvojnásobne prekračuje prijateľnú hranicu."

Vítor Manuel da Silva Caldeira, predseda Európskeho dvora audítorov (text v obraze): „Nedostatočný dôkaz na výkonnosť je základným nedostatkom v koncepcii veľkej časti rozpočtu Európskej únie."

Anna Tkáčová: „Audítori zatiaľ nezverejnili rebríček najproblémovejších krajín. Slovensku zablokoval Brusel postupne deväť z jedenástich operačných programov. Štyri z nich pred niekoľkými týždňami opäť obnovil. Pätica na verdikt ešte stále čaká. Najviac peňazí  – 103 miliónov EUR – zatiaľ zadržiava v operačnom programe Výskum a vývoj."

Odblokované OP: OP Doprava; OP Technická pomoc; OP Bratislavský kraj; OP Cezhraničná spolupráca

Blokované OP: OP Výskum a vývoj; OP Informatizácia spoločnosti; OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast; OP Zdravotníctvo; Regionálny operačný program

Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa ministerstva školstva: „Ministerstvo školstva pristúpilo k viacerým nápravným opatreniam, ktoré by mali viesť k tomu, že peniaze na tento operačný program by mali byť ešte v tomto roku odblokované."

Anna Tkáčová: „Úrad vlády zodpovedný za program Informatizácia spoločnosti, z ktorého sa financuje aj digitalizácie kultúrneho dedičstva, čaká na platby za asi 100 miliónov EUR."

Tlačové oddelenie Úradu vlády (text v obraze): „Odblokovanie predpokladáme najneskôr na prelome rokov 2014 – 2015."

Anna Tkáčová: „Na peniaze čaká aj ministerstvo hospodárstva, ktoré má blokované platby v projekte Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Peniaze využívajú firmy napríklad na podporu inovácií, ale aj obce na modernizáciu verejného osvetlenia. Úrad vlády, aj ministerstvá zdôrazňujú, že zablokované eurofondy sa konečných prijímateľov nijako nedotknú. Svoje peniaze totiž dostanú zo štátneho rozpočtu. Peniaze na projekty totiž najprv posiela žiadateľom ministerstvo financií so štátneho rozpočtu, a potom si ich vypýta z Bruselu. Keďže ten zatiaľ v piatich programoch neposiela ani cent, v rozpočte chýba o vyše 300 miliónov EUR viac ako by malo. Pri porušení pravidiel pritom Brusel nevráti celú sumu, ale skráti ju o korekcie."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)
(MB)

Kľúčové slová:
inovácie

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Tlač