Boh nie je kúzelník s čarovnou paličkou

04. 11. 2014

Televízna stanica STV 1_logo(29. 10. 2014; Televízna stanica STV 1; Správy STV; 16:00; por. 6/10; Dominika Píšťanská, Simona Simanová)

Simona Simanová, moderátorka: „Pápež František opäť prekvapuje svojimi vyjadreniami. Náboženský vznik vesmíru a teória veľkého tresku sa podľa neho nevylučujú. Vo svojom prejave v Pápežskej akadémii vied vo Vatikáne povedal, že Boh nie je kúzelník s čarovnou paličkou."

Dominika Píšťanská, redaktorka: „Teória veľkého tresku tvrdí, že z počiatočnej ničoty vznikol veľkým treskom vesmír, ktorý evolúciou dospel do dnešnej podoby. Podľa Biblie stvoril vesmír a svet Boh za šesť dní. Podľa pápeža Františka sa tieto dva názory nevylučujú."

Pápež František: „Teória veľkého tresku sa dnes považuje za počiatok sveta. To však nie je v rozpore s tvorivým zásahom Boha. Naopak si ho vyžaduje. Evolúcia v prírode nie je v rozpore s predstavou božského stvorenia. Evolúcia totiž vyžaduje stvorenie bytostí, ktoré sa vyvíjajú."

Dominika Píšťanská: „Rímsky biskup vo svojom prejave v Pápežskej akadémii vied ďalej povedal, že predstava Boha ako kúzelníka s čarovnou paličkou je nesprávna. Britský denník The Independent predpokladá, že pápežovo vyjadrenie budú kritizovať zástancovia kresťanského kreacionizmu, ktorí veria, že svet vytvoril Boh za šesť dní presne tak, ako sa píše v Biblii. František nie je prvým pápežom, ktorý sa snaží nájsť prienik medzi vedeckým a náboženským výkladom vzniku vesmíru. O téme v päťdesiatych rokoch hovoril aj Pius XII. a neskôr aj Ján Pavol II."

Ján Pavol II. (text v obraze): „Môj predchodca Pius XII. už potvrdil, že neexistuje rozpor medzi evolúciou a náukou viery o človeku, ak sa nestratí zo zreteľa niekoľko pevných bodov. Dnes nové poznatky nabádajú k tomu nepovažovať teóriu evolúcie iba za hypotézu."

Dominika Píšťanská: „Cirkev sa v minulosti stavala voči vedeckým teóriám o vzniku vesmíru, ktoré neboli v súlade s Bibliou, odmietavo. Prienik medzi náboženským a vedeckým výkladom pripustil aj predchádzajúci pápež Benedikt XVI."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)
(MB)

Kľúčové slová:
filozofické vedy, etika a teologické vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač