Dekanka obvinená z plagiátorstva

19. 11. 2014

Rozhlasová stanica Slovensko_logo(13.11.2014; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; por. 2/13; Peter Hanák, Elena Koritšánska)

Elena Koritšánska, moderátorka: „Komisia rektora Univerzity Komenského konštatovala porušenie zásad etiky a techniky citovania. Mala sa ho dopustiť zvolená, no zatiaľ nevymenovaná dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied. Napriek tomu však Lucia Mokrá zostáva jedinou zvolenou kandidátkou na dekanskú stoličku, ktorá sa uvoľní už zajtra. Či a kedy rektor dekanku vymenuje a či je v hre možnosť odchodu garantov dôležitých pre fakultu, univerzita zatiaľ neoznámila."

Peter Hanák, redaktorka: „Po zvolení Lucie Mokrej za dekanku dlhodobo najlepšie hodnotenej spoločensko vednej fakulty na Slovensku štyria garanti a jedna spolugarantka odborov, medzi nimi napríklad aj Iveta Radičová, upozornili na zhodu časti textu Lucie Mokrej so skôr zverejneným textom iného vedca. Rektor Univerzity Komenského Karol Mičieta ustanovil komisiu, ktorá konštatovala porušenie zásad etiky a citovania. Rektor to však neoznačil za plagiátorstvo, ale skôr za nedokonalú techniku citovania. Lucia Mokrá výsledky prešetrovania komisiou berie na vedomie, no argumentuje, že komisia posudzovala podozrenia voči nej na základe smernice o citovaní z roku 2013, pričom sporný text vznikol už v roku 2007. Na otázku, či jej pôsobenie vo funkcii dekanky neohrozuje dobré meno fakulty, Lucia Mokrá odpovedala, že si to nemyslí. Rovnako odmieta, že by išlo o plagiátorstvo."

Lucia Mokrá: „Výkon funkcie dekanky je výkonom verejnej funkcie a nespája sa s publikačnou a vedeckou činnosťou. Takéto podozrenia univerzita rieši vo viacerých prípadoch."

Peter Hanák: „Rektor Karol Mičieta už predvčerom tvrdil, že mu zákon nedáva inú možnosť, ako dekanku zvolenú senátom vymenovať."

Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského: „V najbližšom období, ako jej začína funkčné obdobie, tak bude menovaná, pretože musíme postupovať v zmysle zákona."

Peter Hanák: „Dnes však už na otázku o menovaní dekanky odpovedal takto."

Karol Mičieta: „Ešte nie, ešte sa rozhodnem."

Peter Hanák: „Môžete ju v podstate aj nevymenovať? Máte takú možnosť?"

Karol Mičieta: „Ešte sa k tomu nemôžem vyjadriť."

Peter Hanák: „Po stretnutí rektora s garantmi odborov, ktorí sa podpísali pod podnet na dekanku, sa Iveta Radičová odmietla vyjadriť, či títo garanti na fakulte zostávajú. Podľa nej ide o zatiaľ nedoriešený problém. Karol Mičieta však uviedol, že spolu s garantmi bude od dekanky žiadať vyjadrenie smerom k akademickej obci k etickej rovine problému. Funkčné obdobie doterajšej dekanky sa však končí už dnes. Akademický senát fakulty, ktorý môže riešiť otázku dočasného vedenia školy, si na preštudovanie záverov komisie rektora nechal týždeň času."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)
(MB)

Kľúčové slová:
sociálne vedy , vysoké školy, duševné vlastníctvo

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač