Horizon 2020

24. 11. 2014

obálka publikácie HORIZON 2020
Stručný opis programu: rámcový program EÚ pre výskum a inovácie


Horizon 2020 je vôbec najväčší výskumný a inovačný program EÚ. Na sedemročné obdobie (2014 až 2020) sú k dispozícii financie vo výške takmer 80 miliárd EUR. A táto suma bude len doplnkom k súkromným investíciám, ktoré sa takto prilákajú. Program Horizon 2020 pomôže dosiahnuť inteligentný, udržateľný a inkluzívny hospodársky rast. Cieľom je zaistiť, aby Európa produkovala svetovú vedu a technológie, aby odstránila prekážky inováciám a zjednodušila spoluprácu verejného a súkromného sektora pri vytváraní riešení veľkých problémov, pred ktorými stojí naša spoločnosť. Táto príručka bližšie vysvetľuje tento program.

Publikáciu vydala Európska komisia  a môžete si ju stiahnuť na stránke EU Bookshop

Kolektív autorov:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre výskum a inováciu
Témy:
Politika a organizácia výskumu,
Priemyselný výskum a vývoj
Cieľová skupina:
Verejnosť
Kľúčové slová:
výskumná politika Spoločenstva,
inovácia,
rámcový program pre výskum a rozvoj,
výskumný výdavok ES,
vedecký výskum,
výskumný program

Rok vydania 2014

Zdroj:

EU Bookshop 

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
projekty, inovácie

Tlač