Mladík, ktorý zachránil včely

20. 11. 2014

logo TV JOJ(14. 11. 2014; Televízna stanica JOJ; Noviny o 17:00; 17:00; por. 13/20; Daniel Levický Archleb/Ján Mečiar, Mária Ölvedyová)

Ján Mečiar, moderátor: „Je známe, že keď vyhynú včely, vyhynie aj ľudstvo. Bez včiel by sme totiž prišli nielen o med. Prakticky by sme nemali čo jesť. Bez ich opeľovania by nedozreli plody mnohých rastlín, ovocia, či zeleniny, ktorými sa živíme."

Mária Ölvedyová, moderátorka: „Včiel však celosvetovo ubúda a to desivým tempom. Ohrozujú ich nielen chemikálie, ktoré používame, ale aj choroby a napríklad taký mor včelieho plodu."

Ján Mečiar: „A práve v boji proti nemu priniesol zbraň, mladík z nášho susedstva, ktorý ju vyvinul ešte ako študent strednej školy."

Daniel Levický Archleb, redaktor: „Včelí mor patrí medzi najnebezpečnejšie ochorenia, ktoré môžu zničiť celé úle včiel."

Dušan Dedinský, včelár: „Je to veľmi nebezpečná infekčná nákaza, ktorá sa nedá nijakým spôsobom liečiť."

Václav Krištůfek, vedec, Ústav pôdnej biológie Akadémie vied ČR (telefonát, preklad z češtiny): „Na ňu platí v podstate jedine oheň."

Daniel Levický Archleb: „Spóry sa šíria najmä medom, ktorým včely kŕmia svoje larvy. Ak ale nie ste včelia larva, medu sa vôbec báť nemusíte."

Dušan Dedinský: „Aby sa ľudia nebáli, že sa môžu nakaziť nejakým morom, tak tento mor vôbec nepôsobí na človeka."

Daniel Levický Archleb: „Baktéria, ktorá napáda iba larvy včiel, prežíva v podobe takzvanej spóry veľmi dlho."

Václav Krištůfek: „Tá spóra toho patogénu je neobyčajne odolná. Tie sú schopné prečkať päťdesiat až osemdesiat rokov bez akejkoľvek zmeny, prečkajú rádioaktívne žiarenie, prečkajú bod varu napríklad."

Daniel Levický Archleb: „A keď sa začne množiť vo vnútri plástu s včelou larvou, koniec je blízko."

Václav Krištůfek: „V tej jednej jedinej komôrke môže byť až päť miliárd spór."

Daniel Levický Archleb: „Včely majú prirodzený inštinkt čistenia a pritom roznesú spóry do úľa i do jeho okolia. Potom už včelárom ostáva iba jediné."

Dušan Dedinský: „Pozitívne včelstvá sa spálili."

Daniel Levický Archleb: „Teraz je ale na obzore nový spôsob zistenia prítomnosti včelieho moru ešte pred tým, ako prepukne."

Daniel Štipl, spoluvynálezca novej metódy odhalenia včelieho moru (preklad z češtiny): „Tá metóda sa snaží byť čo najjednoduchšia. Včelár musí odobrať voskovú hmotu, čo je akýsi spád, odpad, ktorý padá na dno úľa."

Daniel Levický Archleb: „Za vynálezom, o ktorý je už teraz záujem aj zo zahraničia, stojí mladík, ktorý na ňom pracoval v rámci stredoškolskej odbornej činnosti."

Daniel Štipl: „Červené bodky znamenajú, že je mor včelieho plodu prítomný."

Daniel Levický Archleb: „Pri náleze spór môže včelár vymeniť časti úľa alebo kúpiť nový a najmä posilňovať imunitu svojich včelstiev."

Dušan Dedinský: „Tá infekcia je všade, hej? Ale prepukne len u slabých jedincov, u slabých včiel."

 

 Publikované z monitoringu STORIN s. r. o. (prepis relácie)

(MI)

Kľúčové slová:
vynálezy, inovácie

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Pôdohospodárske vedy

Tlač