Na sonde robili aj Slováci

14. 11. 2014

Televízna stanica TA 3_logo(12. 11. 2014; Televízna stanica TA 3; Žurnál; 22.00; por. 5/13; Katrin Lengyelová)

Katrin Lengyelová, moderátorka: „Časť vesmírnej sondy Rosetta vyvíjal aj košický Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied. Konkrétne mali na starosti časť, ktorá sa stará o komunikáciu medzi modulom Philea a orbiterom. Viac nám telefonicky povedal Ján Baláž z oddelenia kozmickej fyziky."

Ján Baláž, Ústav experimentálnej fyziky SAV (telefonát): „Jedna úloha bola riadenie oddelenia modulu landera od orbitera. A druhá úloha je komunikácia medzi týmito dvoma časťami sondy. Teraz by mala byť možnosť si pozrieť ten materiál, z ktorého vznikla naša Slnečná sústava kedysi pred mnohými miliardami rokov. Keďže naša Zem síce pochádza z tohto materiálu, ale prešla obrovskými zmenami geologickými a atmosférickými, eróziou a tak. Kdežto kométy ten materiál by mali zachovávať, pôvodný materiál, z ktorého Slnečná sústava vznikala. A taký, z môjho pohľadu takého technického, inžinierskeho je veľmi pozitívne, že sme takýto let zvládli na takéto teleso, pretože v budúcnosti určite Zem bude ohrozená zrážkou či už s kométou alebo asteroidom a tieto technológie kozmických letov, treba určite si dobre natrénovať, aby sme raz v budúcnosti vedeli zabrániť katastrofe veľkého rozsahu, keby nás takéto teleso zasiahlo. Čiže musíme sa naučiť vedieť na takéto teleso doletieť a potom ho aj odkloniť z tej jeho nebezpečnej trajektórie."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)
(MB)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Tlač