Najlepší podnikateľský nápad je software PygmaliosAnalytics

18. 11. 2014

BRATISLAVA 14. novembra: 

Súťaž Podnikateľský nápad roka 2014, nad ktorou prevzalo záštitu Ministerstvo financií SR, už pozná svojho víťaza. Vo štvrtok sa v priestoroch Starej tržnice v Bratislave konalo slávnostné odovzdávanie ocenenia pre najlepší podnikateľský nápad tohto roka. 

Projekt Podnikateľský nápad roka už tretíkrát vyhlásilo Združenie mladých podnikateľov Slovenska. 

Hlavným cieľom projektu je každoročne objavovať perspektívne projekty mladých ľudí a prispievať k tomu, aby sa uplatnili na trhu. 

„Podpora takýchto aktivít patrí k prioritám MF SR a našim spoločným zámerom je vytvoriť na Slovensku vhodné prostredie pre startupy. Je to cesta, ktorou sa Slovensko môže výrazne zviditeľniť aj v zahraničí, ktorou krajina zvyšuje svoju konkurencieschopnosť a ktorou sa dostane k masívnejšiemu využívaniu inovácií v ekonomike,“ uviedol štátny tajomník MF SR Radko Kuruc. 

Porota bola tohto roku určite v neľahkej pozícii, keďže každý z nominovaných projektov prinášal zaujímavé a inovatívne riešenia, ktoré majú reálnu šancu, aby sa uplatnili v praxi. 

Víťazom sa stal sledovací software PygmaliosAnalytics - technológia na sledovanie pohybu, vďaka ktorej je v prevádzkach možné optimalizovať rozloženie tovaru, obchodných priestorov a následne analyzovať správanie zákazníkov. 
Odborníci ocenili okrem najlepšieho podnikateľského nápadu, aj najlepší startup v oblasti aplikácií, najlepší regionálny nápad z východného, stredného a západného Slovenska. Na základe hlasovania verejnosti udelila porota ocenenie Populárny nápad roka 2014. 

Tlačový odbor 
Ministerstvo financií SR 

Zdroj: PR servis, 14. 11. 2014

Kľúčové slová:
duševné vlastníctvo

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač