Pred nami je 11. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku

05. 11. 2014

prof. Ján Turňa a minister školstva Peter Pellegrini

„Vesmír nie je pre nás až taký abstraktný,“ povedal, okrem iného, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Pellegrini na tlačovej besede dňa 5. 11. 2014 v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave.

Brífing zorganizovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pri príležitosti blížiaceho sa Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2014.

Minister školstva Peter Pellegrini vo svojom úvodnom vystúpení zdôraznil, že Týždeň vedy a techniky 2014 je v poradí už 11. ročníkom tohto na Slovensku veľmi známeho podujatia. Bude sa konať v dňoch od 10. do 16. novembra 2014 a v rámci neho sa uskutoční viac ako 300 sprievodných podujatí od Bratislavy až po Košice.

Pripomenul, že Týždeň vedy a techniky spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravovalo Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied, zväzy, združenia a organizácie výskumu a vývoja, vyššie územné celky, mestá a obce. Tento známy event by mal spopularizovať výsledky vedy, o ktorej sa teraz takto často rozpráva, a mal by slúžiť práve na to, aby sa naši vedci mohli pochváliť svojimi úspechmi, ktoré dosahujú v oblasti výskumu, vývoja a tým možno aj menili pohľad na vedu na Slovensku.  

Minister vyzdvihol činnosť Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity, kde sú mladí ľudia, ktorí sa majú čím pochváliť a môžu naozaj Slovenskú republiku reprezentovať možno lepšie ako ktorákoľvek kampaň vymyslená štátom. Veľký prínos očakáva od popularizácie vedy v tom, že podnieti ďalších mladých ľudí, aby si za svoje štúdium vybrali niečo z oblasti techniky a vedy a aby sa nezameriavali len na humanitné odbory. Pevne verí, že budúci týždeň bude úspešný, že sa na jednotlivých podujatiach zúčastní aj veľké množstvo mladých ľudí a že médiá prispejú k popularizácii vedy a techniky na Slovensku. Odporučil do pozornosti aj zaujímavú výstavu Wireless World – bezdrôtový svet, zameranú na vynálezy Jozefa Murgaša, ktorá je otvorená už od 1. novembra v nákupnom centre Avion v Bratislave.

Prof. Ján Turňa, prorektor Univerzity Komenského v Bratislave a generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) uviedol, že CVTI SR je priamo riadenou organizáciou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Má organizačný útvar Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, čiže priamo v zakladajúcej listine má poslanie popularizovať vedu. V tomto roku sa môže CVTI SR zapojiť do Týždňa vedy a techniky s väčšou intenzitou ako v predchádzajúcich ročníkoch, a to vďaka národnému projektu zameranému na popularizáciu vedy a techniky,  financovanému zo štrukturálnych fondov. CVTI SR je organizátorom a spoluorganizátorom desiatich akcií, ktorých veľká časť sa uskutoční priamo v budove na Lamačskej ceste 8/A. Spresnil počet sprievodných podujatí, ktorých je na portáli www.tyzdenvedy.sk už dnes zaregistrovaných 360 a predpokladá, že ich bude ešte viac. V tejto súvislosti ocenil veľmi dobrú spoluprácu s vysokými školami, Slovenskou akadémiou vied, ako aj s rezortnými výskumnými ústavmi.

Spomenul niekoľko nových podujatí. Jedným z nich je Veda netradične. Toto podujatie sa uskutoční v dňoch 10. a 11.  11. 2014 v priestoroch CVTI SR, s cieľom priblížiť vedu najširšej verejnosti zaujímavým spôsobom. Dodal, že často pretrváva pocit, že veda je čosi nezáživné, nudné a práve pri jednotlivých exponátoch sa ukáže, aké to môže byť zaujímavé a vzrušujúce. Novým podujatím je aj Festival vedeckých filmov, kde budú premietané filmy slovenskej i zahraničnej produkcie. Súčasťou festivalu sú súťaže, ktoré boli vyhlásené pre mladých ľudí, a to o najlepší 3-minútový šot o minulosti, prítomnosti a budúcnosti vedy a techniky a najlepšiu reportáž o slovenskej vede a technike.

Ďalej zdôraznil, že veda je dôležitou súčasťou tvorby ekonomických hodnôt. Ide o to, aby aj verejnosť vnímala, že prostriedky vložené do vedy sú zhodnocované tak, ako v máloktorej inej oblasti. Aj prostredníctvom Týždňa vedy a techniky by mali podľa neho prináša tlak na samotných vedcov, aby presvedčili širokú verejnosť o zmysluplnosti svojej práce. 

Na účasť na podujatiach v rámci Týždňa vedy a techniky vyzvali aj ďalší hostia tlačovej besedy.

Jakub Kapuš, Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity

Jakub Kapuš zo Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity vyslovil presvedčenie, že aj im sa prostredníctvom podujatí podarí motivovať mladých ľudí pre štúdium vedy. Ich cieľom je ukázať, že Slovensko má potenciál na to, aby sa podieľalo na európskom vesmírnom programe. Kozmický výskum na Slovensku sa robí už viac rokov, ale  sme jednou z posledných krajín v Európe, ktorá nemá svoju družicu a nespolupracuje s Európskou vesmírnou agentúrou. Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity pracuje približne dva roky na projekte prvej slovenskej družice. V prvom polroku 2015 chcú dokončiť hardvér družice, ktorá by mala ísť následne na testy. Svoju činnosť budú prezentovať v stánku v budove CVTI, kde predstavia vývojové modely i technické riešenie modelu družice. 

Juraj Marušiak, Slovenská akadémia vied

Juraj Marušiak zo Slovenskej akadémie vied predstavil podujatia,  TVT predstavil. V tomto roku sa do ich organizovania zapojilo 47 pracovísk SAV, zameraných na rôzne vedné odbory. Nerobia iba Deň otvorených dverí, ale rôzne prehliadky, prednášky, napr. v Ústave ekológie lesa to bude prehliadka Arboréta Mlyňany, Astronomický ústav SAV v Tatranskej Lomnici okrem prednášok nočné pozorovania oblohy, Ústav merania SAV organizuje laboratórium v lese na zachytávanie nízkofrekvenčných signálov a ďalšie. Ekonomický ústav SAV zameria svoje prednášky na problémy slovenskej a svetovej politiky. Podujatia nebudú len v Bratislave, ale aj v Nitre, Banskej Bystrici, vo Zvolene, Tatranskej Lomnici a v Košiciach.

Gabriela Kukolová, AMAVET

Gabriela Kukolová, riaditeľka AMAVET, n. o., v úvode svojho vystúpenia poznamenala, že väčšinou si ľudia myslia, že veda sa robí iba na vysokých školách a ústavoch a pritom sa jej venujú už aj na stredných školách. Asociácia pre mládež vedu a techniku (AMAVET) už tradične organizuje pre žiakov stredných škôl Festival vedy a techniky.  Celoštátne kolo  vedeckej prehliadky mladých  vedátorov sa uskutoční v  dňoch  13. – 15. 11. 2014 v priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Mlynskej doline v Bratislave. Na festivale bude prezentovaných  85 projektov najmä z oblasti fyziky, chémie a biológie,   ktoré prešli prvým hodnotiacim kolom. Slávnostné vyhlásenie výsledkov bude v sobotu 15. novembra.

Viac informácií o podujatiach TVT nájdete na www.tyzdenvedy.sk

PhDr. Marta Bartošovičová
Foto: Mgr. Bibiana Kubašková

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač