Technologický podnikateľ roka a UK sa dohodli na spolupráci

07. 11. 2014

Tlačová správa, Bratislava 7. novembra 2014: Unikátne ultraľahké materiály pre elektromobily a mobilné zariadenia poháňané elektrickou energiou sa budú vyvíjať v Univerzitnom vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave (UK). Potvrdilo to Memorandum o spolupráci, ktoré podpísali rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., a konateľ spoločnosti KOMPOZITUM, s. r. o., Ing. Stanislav Krcho, PhD. Obidva subjekty sa v ňom dohodli na spolupráci v oblasti výskumu, vývoja, inovácií a transferu technológií.

UK a KOMPOZITUM sa dohodli na vytvorení spoločného implementačného pracoviska v Univerzitnom vedeckom parku UK s cieľom vyvíjať kompozitné materiály (kombinácia dvoch alebo viacerých prvkov v jednom materiáli) pre mobilné zariadenia a vozidlá poháňané elektrickou energiou. Na tomto pracovisku sa spojí vedecké know-how UK s technologickým a obchodným know-how spoločnosti KOMPOZITUM. Ing. Stanislav Krcho, PhD., zo spoločnosti KOMPOZITUM získal za svoj výnimočný podnikateľský príbeh ocenenie Technologický podnikateľ roka 2013.

Súčasné kompozity sú materiály spĺňajúce veľmi náročné požiadavky – musia mať dlhú životnosť, nízku hmotnosť, súčasne byť odolné voči vysokým teplotám a extrémnym chemickým vplyvom a navyše, aj priateľské k životnému prostrediu (green line technology). Práve do oblastí optimalizácie technológie výroby a aplikácie týchto kompozitov šetrných voči životnému prostrediu do praxe môžu výraznou mierou prispieť výskumníci Univerzity Komenského.

Všetky aktivity v tejto oblasti smerujú ku komercionalizácii výsledkov spoločného výskumu. „Veľmi oceňujem, že ide o prepojenie špičkového výskumu s praxou, z ktorého budú profitovať obe strany. Vidím priestor pre vytvorenie pracovných miest. Je to zároveň príležitosť pre našich študentov a vedcov participovať a prispievať svojimi znalosťami, ale aj získavať nové poznatky,“ hodnotí spoluprácu rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Podpis memoranda UK a Kompozitum

Bližšie informácie:
PhDr. Andrea Földváryová
vedúca
Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Univerzita Komenského v Bratislave
Tel.: +421 2 592 44 355
E-mail: andrea.foldvaryova@rec.uniba.sk
www.uniba.sk
www.facebook.com/Comenius.University

Kľúčové slová:
vysoké školy, vedecké parky

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač