Univerzita Komenského ocenila študentov a pedagógov UK

19. 11. 2014

logo UK v BratislaveBratislava 19. novembra 2014: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) dnes – tradične pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva – ocenila výnimočných študentov a pedagógov. Akademickú pochvalu rektora UK si prebralo 30 študentov a ďakovné listy 28 pedagógov UK.

„Na Univerzite Komenského si už tradične pripomíname významný sviatok študentov celého sveta slávnostným ceremoniálom odovzdávania ocenení našim excelentným študentom a pedagógom. Preto som aj tento rok s radosťou, ale aj s patričnou hrdosťou prijal návrhy našich fakúlt na udelenie akademickej pochvaly a ďakovných listov tým, ktorí svojou úspešnou študentskou činnosťou aj inými aktivitami prispievajú k šíreniu dobrého mena svojej fakulty, našej univerzity, aj Slovenska v európskom i medzinárodnom kontexte,“ uviedol v príhovore rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Akademickú pochvalu si prevzala napríklad študentka Fakulty telesnej výchovy a športu UK Patrícia Stenchláková, ktorá na Akademických majstrovstvách v atletike získala 2 strieborné medaily – v hode oštepom a skoku do diaľky. Za výnimočné vedecko-výskumné úspechy, ktoré môžu v budúcnosti prispieť k liečbe reumatoidnej artritídy či sklerózy multiplex, ocenenie získala študentka Farmaceutickej fakulty UK Miroslava Petriková.

Akademickú pochvalu si prevzal aj študent Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK Jozef Hlavina, ktorý je vedúcim hudobného telesa Schola Cantorum a prispieva k rozvoju sakrálnej hudby. Z Fakulty managementu UK cenu získala študentka Bianka Uhrínová, ktorá v rámci programu Erasmus pôsobila na Nórskej vysokej škole ekonómie, kde úspešne reprezentovala fakultu i univerzitu.

Rektor UK zároveň udelil ďakovné listy 28 pedagógom, ktorí sa významným podielom zaslúžili o mnohé vedecké, umelecké i odborné úspechy študentov UK.


Bližšie informácie:

PhDr. Andrea Földváryová
vedúca

Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Univerzita Komenského v Bratislave

www.uniba.sk
www.facebook.com/Comenius.University

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
vysoké školy

Tlač