V univerzitnom vedeckom parku UK v Bratislave sa budú vyvíjať jedinečné ultraľahké materiály pre elektromobily

08. 11. 2014

 Rádio REGINA(07. 11. 2014; Rozhlasová stanica Regina; Regionálne správy z Bratislavy; 15:00; por. 3/4; Jana Holéciová/Jana Holéciová)

Jana Holéciová, moderátorka RTVS: „V univerzitnom vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave sa budú vyvíjať jedinečné ultraľahké materiály pre elektromobily a mobilné zariadenia, ktoré sú poháňané elektrickou energiou. Na pracovisku sa spoja vedecké poznatky univerzity s technologickým a obchodným know‑how spoločnosti Compositum. Obe strany totiž podpísali memorandum o spolupráci. Pokračuje hovorkyňa univerzity Andrea Földváryová."


Andrea Földváryová, hovorkyňa Univerzity Komenského v Bratislave: „Všetky aktivity v tejto oblasti smerujú ku komercionalizácii výsledkov spoločného výskumu. Ide o prepojenie špičkového výskumu s praxou, z ktorého budú profitovať obe strany. Je to zároveň aj príležitosť pre našich študentov a vedcov participovať a prispievať svojimi znalosťami, ale taktiež aj získavať nové poznatky."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MI)

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Technologický podnikateľ roka a UK sa dohodli na spolupráci

Tlač