Veda v CENTRE: Výbušnina ako liek alebo ako (o)chrániť srdce

19. 11. 2014

Veda v CENTRE_27-11-2014 plagat

 

RND. Oľga Pecháňová, DrSc.RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc., Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV v Bratislave

Do vedeckej kaviarne Veda v CENTRE vo štvrtok 27. novembra 2014 o 17.00 hod. príde uznávaná slovenská vedkyňa, biochemička RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc., riaditeľka Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV v Bratislave.

Oblasťou  vedeckého záujmu dr. Pecháňovej je výskum a analýza endogénnych (vnútorných) látok, ktoré vedú k hypertenzii, a sledovanie mechanizmov zodpovedných za nárast krvného tlaku. Súčasťou tohto výskumu je analýza najvhodnejších látok pre prevenciu a liečbu hypertenzie a skúmanie ich vplyvu na štruktúrne parametre srdca, ciev a obličiek u experimentálnych modelov kardiovaskulárnych chorôb, ako aj skúmanie cielenej ochrany orgánov pred vysokým krvným tlakom.

Výbušnina ako liek alebo ako (o)chrániť srdce – je názov novembrovej vedeckej kaviarne, v ktorej sa dozvieme ako môže malá molekula oxidu dusnatého ochrániť naše srdce, cievy a mozog.  Ako  spolu súvisí „výbušnina “ s molekulou oxidu dusnatého? Prečo je vysoký krvný tlak často spojený s obezitou či cukrovkou? Akým spôsobom nás môže táto malá molekula ochrániť pred neurodegeneratívnymi chorobami, ktoré často prichádzajú s vekom?

Organizátorom Vedy v CENTRE je tradične Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti  pri  CVTI SR. Vedecká kaviareň sa koná v Centre vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A (Patrónka), Bratislava. Vstup pre verejnosť je voľný!

Uverejnila: MB

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Lekárske vedy

Tlač