Vedecká cukráreň: Svet zmietajú krízy − čo nás čaká v budúcnosti?

26. 11. 2014

Téma prednášky

Svet sa nachádza v geologickom období antropocénu. Ten je charakterizovaný exponenciálnym rastom počtu ľudí, ako aj exponenciálnym rastom ich spotreby energie a ďalších zdrojov. Vytvorili sme najzložitejšiu a najviac prepojenú globalizovanú kultúru v histórii našej planéty. V tom istom čase sme svedkami rastúceho vyčerpávania niektorých fosílnych zdrojov, pričom nie je jednoduché nájsť ich postačujúcu náhradu.

S používaním fosílnych palív je zároveň spojený závažný problém klimatickej zmeny, ktorý prináša narušovanie stabilných vlastností globálnej atmosféry. Do tretice, tieto dva javy sú úzko prepojené so súčasným fungovaním nášho ekonomického a finančného systému, ktorých nevyslovený predpoklad spočíva v pokračovaní exponenciálneho rastu spotreby a ľahkej nahraditeľnosti zdrojov. Spoliehame sa tiež na neobmedzenú schopnosť ľudskej tvorivosti a technologických riešení ekologických problémov, ktoré priniesli predošlé technológie. To však iba odsúva skutočné riešenia do budúcnosti. Súbeh ekologickej, energetickej a ekonomickej krízy vytvára stav, keby bude nevyhnutné sa pripraviť na inú budúcnosť, než na akú sme boli doteraz zvyknutí.

Podujatie Bratislavská vedecká cukráreň sa uskutoční 16. decembra 2014 o 9.00 hod. v budove CVTI SR. Prednášať bude Mgr. Alexander Ač, Ph.D.

 Mgr. Alexander Ač, Ph.D.

Získal titul Ph.D. na Juhočeskej Univerzite v Českých Budějoviciach v odbore aplikovaná ekológia. V súčasnosti pracuje v Centre výskumu globálnej zmeny AV ČR v Brne, kde sa zaoberá základným výskumom v oblasti využitia fluorescencie chlorofylu a jej prepojenia na uhlíkový cyklus a možnosti aplikácie pre satelitný prieskum Zeme. Ďalšou oblasťou jeho záujmu je využitie rýchlo rastúcich drevín pre využitie v energetike a zníženie závislosti od spotreby fosílnych palív. Autor absolvoval niekoľko zahraničných stáží okrem iného na univerzitách vo Wageningene, Antverpách či vo Freiburgu. Okrem vedeckých publikácií v týchto odboroch je spoluautorom vysokoškolských skrípt v oblasti environmentálnej výchovy a autorom kapitoly v knihe o globálnom vzdelávaní. Je hlavným prekladateľom knihy s názvom „Obnoviteľné zdroje energie s chladnou hlavou“, ktorú vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Mgr. Alexander Ač,Ph.D.

Autor sa venuje tiež popularizácii vedy o príčinách a dôsledkoch antropogénnej klimatickej zmeny a vyčerpávaní fosílnych zdrojov. Pravidelne publikuje svoje postrehy k aktuálnemu dianiu v Hospodárskych novinách, Pravde a SME a prispieval do týždenníka Žurnál. Zúčastnil sa tiež niekoľkých televíznych a rozhlasových diskusií a rozhovorov. V súčasnosti žije striedavo v Brne a s rodičmi v Bratislave.

Bratislavská vedecká cukráreň je spoločný projekt Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, CVTI SR a občianskeho združenia Mladí vedci Slovenska.
Organizátori realizujú stretnutie žiakov a študentov s odborníkom raz mesačne v dopoludňajších hodinách v kongresovej sále Centra vedecko-technických informácií SR na 2. poschodí.


Spracovala: MI

Zdroj: Pozvánka

 


Kľúčové slová:
CVTI SR, popularizácia vedy a techniky

Tlač