Vedecká kaviareň SAVinci bude hostiť Tatianu Podolinskú

24. 11. 2014

Vedecká kaviareň SAVinci - plagátNačo je dobré skúmať našu a iné kultúry? Nakoľko tým môžeme meniť slovenskú spoločnosť? Čo je dôležité pre to, aby etnológ prežil terénny výskum? V decembrovej vedeckej kaviarni SAVinci bude o tom hovoriť doktorka Tatiana Podolinská, riaditeľka Ústavu etnológie SAV. Táto etnologička a religionistka priblíži aj úskalia, nebezpečenstvá a krásu svojich zahraničných terénnych výskumov v Chiapase (Mexiko) a vo Uaxactune (Guatemala), ale tiež svojich slovenských výskumov náboženstva v rómskych osadách.

Kým exaktné vedy robia experimenty v laboratóriách, my sa snažíme skúmať ľudí v najrozličnejších životných situáciách. V ich prirodzenom prostredí. Ak chceme pochopiť ich konanie a správanie podľa nepísaných pravidiel, musíme s nimi väčšinou istý čas žiť,“ pripomína táto slovenská vedkyňa jednu z tém, o ktorých bude rozprávať na svojom stretnutí s návštevníkmi vedeckej kaviarne. Hovoriť bude tiež o tom, že poznaním života a nepísaných pravidiel komunít môže moderná etnológia pomôcť predchádzať konfliktom, sprostredkovať medzikultúrny dialóg a v konečnom dôsledku aj pomáhať nastavovať verejnú politiku...

Decembrová kaviareň SAVinci bude v utorok 2. decembra, o 17.30 hod. v bratislavskom KC Dunaj na Nedbalovej 3.

Pôjde o poslednú tohtoročnú vedeckú kaviareň SAVinci. Slovenská akadémia vied týmto spôsobom od februára predstavovala verejnosti svojich vedcov, ich prácu a pracoviská. Návštevníci týchto podujatí sa tak mohli dozvedieť viac o výsledkoch i názoroch Františka Simančíka z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, Igora Lacíka, šéfa Ústavu polymérov SAV, riaditeľa Parazitologického ústavu SAV Branislava Peťka, Juraja Marušiaka z Ústavu politických vied SAV, Sibylu Mislovičovú z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, Borisa Klempu z Virologického ústavu SAV, Petra Mocza z Geofyzikálneho ústavu SAV a Petra Vršanského z Geologického ústavu SAV.

Vedeckú kaviareň SAVinci bude moderovať Nora Gubková. Vstup je voľný.

Event na FB: https://www.facebook.com/events/1532865136970119/

Zdroj:

SAV

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky, Slovenská akadémia vied

Tlač